Predbežný program

Program prebieha v ZŠ  Pavlovce nad Uhom (pokiaľ nie je uvedené inak)


PIATOK, 23. november 2018

18:00 Registrácia účastníkov
          Večera (z vlastných zásob)
20:00 Svätá omša
21:30 Večer spoločenstva
22:45 Spoločná večerná modlitba 
          Sviatosť zmierenia, duchovný rozhovor 
00:00 Večierka, silentium

SOBOTA, 24. november 2018

07:00 Budíček
07:30 Spoločná ranná modlitba
08:00 Raňajky
09:00 Prednáška
10:00 Práca v skupinkách 
11:30 Dialóg s hosťom 
12:30 Obed 
14:00 Putovanie do rodiska blahoslavenej Anky Kolesárovej do Vysokej nad Uhom
17:00 Svätá omša
18:30 Večera
19:30 Inscenácia tanečného divadla ATak D4V1D

20:15 Spoločný večer  
          Svedectvá
         Moderovaná adorácia
         Sviatosť zmierenia, duchovný rozhovor
         Tancovačka 
         Tichá adorácia

NEDEĽA, 25. november 2018

07:00 Budíček 
07:30 Spoločná ranná modlitba
          Raňajky a spätné väzby 
09:15 Svätá omša 
11:00  Záver púte

(zmena programu vyhradená)