Predbežný program

PROGRAM

od 09:00 - registrácia účastníkov pred kostolom vo Vysokej nad Uhom *      

10:30  svätá omša (aby ste mali platnú sv. omšu, prosíme, príďte o niečo skôr)             

                           v rámci sv. omše obnovenie manželských sľubov

  • púť k hrobu Anky Kolesárovej, modlitba posvätného ruženca
  • presun do ZŠ v Pavlovciach nad Uhom
  • obed
  • odovzdávanie detí animátorom (prosíme, pripravte všetky osobné veci dieťaťa ktoré chcete aby animátor mal pri sebe počas poobedňajšieho programu a pri odovzdávaní dieťaťa mu odovzdajte aj tieto veci, nezabudnite na šiltovku a fľašu na pitie, ďakujeme
  • program pre manželov (jedáleň ZŠ)
  • presun do kostola sv. Jána Krstiteľa v Pavlovciach nad Uhom
  • moderovaná adorácia (požehnanie manželov)

Plánované UKONČENIE do 18:00 hod.

(presun do ZŠ Pavlovce nad Uhom, prevzatie detí, a s Božou pomocou návrat domov)

Prosíme rodiny, ktoré budú mať voľné miesta v aute na ceste späť, aby pri registrácii uviedli v poznámke počet miest a smer, kam idú. Veľmi napomôžete animátorom, ktorí sa môžu postarať o deti. Nakoľko v pondelok pôjdu ešte do školy. 

Prosíme, prihlasujte sa cez formulár TUaby sme o vás vedeli a mohli pre všetkých navariť :-)

Prípadné otázky adresujte na: domcek@domcek.org