Program

PIATOK 8. február 2019

17:00 Registrácia účastníkov
18:00 Večera z vlastných zásob
20:00 Otvorenie púte 
20:15 Svätá omša
21:30 Úvodné slovo 
21:45 Prvé stretnutie skupiniek
22:45 Spoločná večerná modlitba
         Sviatosť zmierenia, služba ucha
00:00 Večierka, silentium

 

SOBOTA 9. február 2019

07:00 Budíček
07:30 Spoločná ranná modlitba
08:00 Raňajky v skupinkách
09:00 Prednáška
10:00 Stretnutie v skupinkách
11:15 Dialóg s hosťom 
12:15 Obed
13:30 Putovanie do rodiska blahoslavenej Anky Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom

Modlitba v kostole pri relikviári

17:00 Svätá omša

18:30 Večera 

20:00 Spoločný moderovaný večer
         Svedectvá 
         Adorácia
         Sviatosť zmierenia, služba ucha
00:00 Večierka, silentium
         Celonočná adorácia

 

 

NEDEĽA 10. február 2019

07:00 Budíček
07:30 Ranná modlitba
08:00 Raňajky v skupinkách
09:15 Svätá omša
       Spätná väzba
       Požehnanie na cestu

 Zmena programu vyhradená!