Spätné väzby

Čo si si uvedomil počas tejto akcie?

 • Viac byť otvorený voči druhým ľuďom
 • „Pán je môj pastier, nič mi nechýba.“
 • Svojím životom vplývam na svoje okolie a mám zodpovednosť nielen voči sebe, ale aj druhým
 • Dávať ľuďom slobodu a zodpovednosť
 • Pochopil som na čo sa vo svojom živote zamerať na prvom mieste, čo je skutočné a trvalé bohatstvo
 • Božiu lásku a duchovné povzbudenie –to zažívam aj počas iných pútí nezávisle od témy
 • Boh koná v mojom živote, ak sa mu úplne odovzdám
 • Výkon nie je dôležitý, ale láska
 • Znovu som si uvedomila ako ma Boh miluje a ako veľmi mu na mne záleží
 • Človek má darovať všetko
 • Darovanie sa je najväčší skutok lásky
 • Nebáť sa milovať a mať rád
 • Bohatstvo života je sám môj život
 • Medzi vzácne bohatstvo patrí utrpenie
 • Boh dokáže všetky ťažké veci zo života podobne ako machule premeniť na obrazy
 • Pozerať sa na život ako na dar
 • Mal som možnosť opäť sa zastaviť a zrekapitulovať si, zamyslieť sa čo práve prežívam
 • Bohatstvo života pramení z rozdávania
 • Že sa oplatí žiť s Bohom a pre službu bratom a sestrám
 • Najdôležitejší je čas s Bohom
 • Človek nedokáže naplniť naše najhlbšie potreby
 • Vďaku za dar viery
 • Rozmýšľať, ďakovať za svoje dary
 • Uvedomila som si svoju vzácnosť -perlu, poklad- ktorú mám v sebe
 • Byť viac obetou pre druhých
 • Že mám predsudky a veľa ešte neviem o Bohu
 • Ten, kto skutočne miluje, nečaká, že jeho láska mu bude opätovaná
 • Svoju hodnotu
 • Spoločenstvo je super
 • Uvedomil som si skutočné hodnoty ako priateľstvo, láska, nádej, trpezlivosť, pokora
 • Silu spoločenstva s Bohom a ľuďmi
 • Viac veriť a dôverovať Bohu
 • Život je len jeden
 • Človek sám v živote veľa nezmôže, ale v spoločenstve má oporu
 • Nebáť sa darovať, milovať
 • Akú veľkú zmenu v živote potrebujem
 • Netreba sa báť výziev
 • Ako Boh koná v mojom živote
 • Že Božia milosť je stále tu a je nekonečná a toto miesto je toho živým dôkazom, je to akoby na inej zemi
 • Bohatstvo života
 • Svoje zranenia, prijala som ich a budem na tom pracovať
 • Mal by som ďakovať za to, čo mám a menej sa zameriavať na to, čo mi chýba
 • Pán nám dáva bohatstvo, nič si nenecháva pre seba
 • Potrebujem sa vrátiť k Bohu, uvedomiť si opäť, akú mám v ňom hodnotu
 • Viac sa rozprávať s Bohom, spoliehať sa na neho, nie na seba
 • Lásku a podporu od Anky Kolesárovej
 • Bez Boha sme chudobní
 • Je krásne mať spoločenstvo
 • Byť bohatým človekom nielen finančne, ale aj duchovne
 • Som milovaná dcéra
 • Som Bohom milovaná a akým „nehmotným“ bohatstvom ma obdaril
 • Uvedomila som si neskutočne veľkú Božiu lásku ku mne ako Otca k svojej dcére
 • Najdôležitejšia je láska vo všetkých podobách
 • Každý človek má nespočetné množstvo darov
 • Tú najkrajšiu perlu, ktorú mi Pán zveril, aby som si ju uchovávala...
 • Pán ma najviac miluje a chce pre mňa to najlepšie

 

Aké impulzy do života si prijal? (zmena)

 • Rozdávať radosť, viac slúžiť
 • Srdce otvorené prijímať a rozdávať sa
 • Rozdávať ostatným, čo som dostal a rozvíjať svoje talenty
 • Nemať strach vstať a ísť opäť ďalej v čistote Lásky...
 • Dôverovať Bohu celým srdcom
 • Poklad ukrytý v poli každého
 • Žiť a nie prežívať
 • Byť otvorený pre každého, počúvať iných
 • Budovanie hlbšieho vzťahu s Bohom
 • Zažila som tú veľkú explóziu radosti, vďačnosti, lásky – to, čo som tu zažila za tento víkend ma bude živiť ešte dosť dlho
 • Ďakovať Bohu každý deň za všetko, čo mám aj v ťažkých situáciách
 • Pomsta lásky – to je poučenie
 • Dávať radosť iným
 • Že mám prezentovať Boha, nie seba
 • Uvedomiť si bohatstvo lásky, zdravia, odvahy
 • Kecať s Bohom ako s kamošom
 • Riešiť problémy, nie utekať
 • Zmena srdca – otvoriť moje srdce
 • Spomaliť a nechať Boha konať
 • Nádej do ďalších dní
 • Uvedomenie si, čo skutočne je radosť zo života
 • Viac odbúrať strachy, obavy, ktoré ma spútavajú, blokujú
 • Začal som si viac uvedomovať svoje bohatstvo v živote
 • Čo máš, čo si nedostal...
 • Viac sa tešiť z každého dňa, viac ďakovať aj za maličkosti všetkých dní a nebrať ich ako samozrejmosť
 • Našiel som tu veľký vnútorný pokoj a porozumenie
 • Rozhodnutie tráviť viac času s Bohom
 • Že si musím odpustiť životnú chybu
 • Že ma Boh miluje napriek nedokonalostiam
 • Byť ešte viac otvorený Duchu Svätému a byť otvorený pre druhých
 • Odovzdávať všetko Bohu
 • Naplánovať si aj duchovné zmeny v živote
 • Anka nás všetkých podporuje
 • Uvedomujem si každú malú radosť
 • Prežil som nádherný čas s priateľmi
 • Vďačnosť
 • Byť štedrejší, inšpirovať sa ľuďmi, čo pravidelne dávajú aj desiatok zo svojho príjmu
 • Stretla som kopec úžasných ľudí
 • Vážiť si každú chvíľu
 • Pomáhať s láskou
 • Zásnuby
 • Túžim slúžiť na pútiach, aby ma to vyformovalo a naučilo viac a viac milovať
 • Uvedomila som si, že mi dal Boh veľmi veľké veci a ja jediné, čo môžem urobiť tak to je dať im kúsok zo svojho srdca
 • Byť odvážny
 • Viac času tráviť s Bohom, dať ho na 1.miesto v mojom živote
 • Viac milovať
 • Túžba zmeniť sa, zlepšiť svoj rebríček hodnôt
 • Viac sa modliť a riešiť svoje problémy komunikáciou s Bohom
 • Pochopila som zmysel môjho povolania
 • Otvorilo sa mi tu mnoho vecí, ktoré som ani nevedela, že zaťažujú môj život
 • Spoznala som aj svoje možnosti v službe
 • Byť pevnejší v čistom vzťahu
 • Byť dobrý k ľuďom
 • Viac sa obetovať
 • Robiť rozhodnutia a niesť za iných následky

 

Môj odkaz:

 • Ďakujem za možnosť slúžiť a za to, že sa dejú púte a môžem tu prichádzať
 • Ďakujeme, že to nevzdávate
 • Chcem byť toho súčasťou
 • Ďakujem za prijatie
 • Prednášky ma veľmi oslovili
 • Ďakujem za nádherný čas, dal mi veľa
 • Ďakujem otcovi Hudákovi za jeho úžasnú a skvelú celoživotnú prácu s mládežou
 • Ďakujem za prednášku, dialóg s hosťom
 • Buďte požehnaní
 • Vážte si bohatstvá, ktoré máte
 • Kto veľa dáva, veľa dostane
 • Žiť čisto a dávať lásku, pokoj, dobro, odpustenie sa oplatí z lásky ku Kristovi a slúžiť bratom a sestrám
 • Sila je v službe
 • Veľmi dobrá akcia so zaujímavými a obohacujúcimi kázňami
 • Ďakujem všetkým
 • Radujme sa s Ankou, z čistoty a obety a snažme sa slúžiť iným ako dokážeme a vládzeme
 • Anka, prosíme, oroduj za nás všetkých
 • Ste úžasní a nech vás Pán požehnáva aj celé toto dielo a nech na príhovor, čoskoro blahoslavenej Anky, stále rastie vaša radosť a ochota viesť ľudí bližšie k Bohu
 • Ďakujem vám za pekne prežité dva dni
 • Ďakujem, že ste, za všetko, čo z lásky robíte
 • Odovzdávať úsmev
 • Teším sa na slávnosť blahorečenia
 • Vzájomnej lásky nie je nikdy dosť aj keď mne to ide ešte ťažko
 • Krásna púť – načerpala som
 • Bojujte o duše
 • Verím, že čoskoro sa mi k Anke podarí prísť znova
 • Robte aj naďalej veci tak dobre a s láskou, ako doteraz
 • Bože, daj mi len tvoju lásku a milosť, lebo tá mi stačí
 • Hodnotná téma
 • Zo srdca ďakujem za požehnaný čas plný lásky, milosti aj s našimi kňazmi
 • Ďakujem za krásnu spoveď a slovo, za krásny čas a prijatie