Spätné väzby

Výber zo spätných väzieb zúčastnených :-)

 1. Čo si si uvedomil počas tejto akcie?
 • Stále treba kráčať Božou cestou, nikdy ho neopustiť
 • Čistota je dôležitá súčasť každého života
 • Som milovaná Božia dcéra
 • Každý môže byť svätý
 • Mám začať viac odpúšťať
 • Boh ma má rád takú, aká som a nemusím sa pred ním pretvarovať, lebo on ma najlepšie pozná
 • Uvedomila som si, aký odkaz nám Anka nesie a tiež to, ako často zanevrieme na Otca
 • Nemáme byť priemerní a smutní svätí – žiadny svätý
 • Je dôležité mať pri sebe milujúcich ľudí
 • Svätosť je dar, ktorý sme dostali od Boha
 • Boh ma vážne miluje takú, aká som a Anka mi pomáha tým, že za mňa oroduje
 • Svätosť – radosť
 • Uvedomila som si, že veľa mladých má hlbokú vieru
 • Služba druhým mi dáva radosť
 • Svätosť je nádherný a vzácny dar
 • Svätosť je pre všetkých
 • Každodenne sa snažiť o svätosť
 • Boh je stále milosrdný
 • Svätosť treba žiť v skrytosti, pokore a keď sa chcem stať prvým, mám byť na tomto svete úplne posledným
 • Všetci sa môžeme stretnúť v nebi
 • Láska je cesta k svätosti
 • Boh je vždy so mnou v dobrom aj v zlom, vidí ma ako sa smejem, ako plačem, ako konám
 • Je dôležité objavovať svoju svätosť, ktorá je v nás ukrytá
 • Modlitba je vždy vypočutá, Boh ju však pretvára, aby sme v ňom rástli – chce pre nás len to najlepšie
 • Boh chce cezo mňa konať veľké veci
 • Najdôležitejšia je v živote láska a vzťahy
 • Svätosť je aktuálna, je živá, je moderná a chcem ju žiť
 • Anka naozaj koná a koná aj v mojom živote
 • Anka môže byť mojou priateľkou, môžem mať v nej príklad ako žiť dobrý a hodnotný život
 • Svätosť je dar od Boha a svätý môže byť každý
 • Som výnimočná a vzácna
 • V každom z nás je svätosť, len ju musíme v sebe objaviť
 • Anka mi dala počas celej púte pocit tej vnútornej krásy
 • Keď sa človek rozdáva, vtedy je naozaj šťastný
 • Treba žiť čisto, pokorne a s láskou
 • Boh nás neskutočne miluje a daroval nám Anku ako najúžasnejší dar
 • Keď sa niekto o niečo snaží, stačí sa zveriť a ostatní dokážu pomôcť
 • Silu priateľstva
 • Silu spoločenstva a veľkosť rodiny, ktorá sa tu stretáva
 • Potrebujem na sebe veľa pracovať a formovať sa a práve táto akcia mi dala odvahu kráčať vpred k ceste svätosti cez Anku
 • Byť dobrovoľníkmi je super
 • Chcem zlepšiť vzťah s Bohom, viac mu dôverovať a odovzdávať svoje problémy aj radosti
 • Teším sa z viery
 • Oplatí sa žiť čisté vzťahy a svätosť je dostupná pre každého z nás už tu na zemi
 • Každý má v sebe poklad, ten poklad je svätosť
 • Nechcem byť priemerný
 • Viac spať a následne počúvať prednášky, lebo takto sa ďaleko nedostanem
 • Každý má v sebe niečo výnimočné
 • Uvedomila som si, že aj do mňa Boh vložil kúsok svätosti a každodenným životom s Ním sa k nej môžem približovať, môžem začať odznova
 • Uvedomila som si, že mám byť sama sebou
 • Je dôležité sa stretávať s mladými ľuďmi a rozprávať sa aj o takýchto témach
 • Byť svätý nie je až tak ťažké
 • Byť svätým nie je vôbec ľahké, cestou k svätosti je odvaha
 • Svätosť je na dosah
 • Svätosť je aj v dnešnej dobe naozaj aktuálna, dá sa žiť medzi všetkými pokušeniami s Pánom a s radosťou
 • Utvrdila som sa vo viere
 • Boh sa o všetko postará, hoci si to my na prvý pohľad nevšimneme
 • Dá sa žiť aj čistý vzťah a môže to byť pekné
 • Boh koná a bude konať a postará sa o všetko, chcem byť svätá
 • Chcem sa viac modliť a tráviť čas s rodinou
 • Nemáme sa hanbiť za svoju vieru, ale práve naopak šíriť ju ďalej
 • O čom je život, láska, viera v Boha
 • Čistota pre mňa znamená veľmi veľa
 • Prvýkrát som dnes naozaj pocítila Ježiša v Eucharistii
 • Musím sa rozhodnúť sama, mám slobodnú vôľu a Boh za mňa to rozhodnutie neurobí, bude pri mne stáť, keď budem kráčať neistými cestami
 • Čistota je to jediné, čo chcem
 • Je lepšie a krásnejšie kráčať v živote len s Bohom
 • Čistota je krásna vec a chcem sa stať svätou, Anka mi pomôže s mojimi problémami
 • Je veľa veriacich mladých, ktorí chcú žiť život s Bohom
 • Svätosť nie ja ľahká, Anka sa stala mojou inšpiráciou, každý má troška svätosti vo svojom vnútri
 • Môžem spoznať viac ľudí, rozhovor s Bohom vždy dokáže pomôcť
 • Ešte väčšiu blízkosť Boha a aj Anky, aká zraniteľná môže byť niekedy láska
 • Musím a chcem dať Boha na prvé miesto, musím byť trpezlivá voči Nemu a Jeho vôli a plánu so mnou
 • Uvedomila som si, že čistota je nádherná vec a žiť čistý život v svätosti je to najkrajšie, možno to bude občas ťažké, ale budem sa o to snažiť
 • Mojím povolaním je svätosť
 • Aká je čistota ženy vzácna a krásna ako diamant, chcela by som takého muža, ktorý bude rešpektovať, milovať ma a chrániť
 • Táto púť mi dala do života veľa povzbudení, radosti, pokory
 • Svätosť je v nás, len ju treba objaviť
 • Keď chcem zmeniť druhých, najprv musím seba, svätosť je dokonalosť v láske
 • Bol som povzbudený a cítil som sa prijatý a bol prítomným svedkom bezhraničnej lásky
 • Spánok je dôležitý
 • Zmysel spoločenstva
 • Svätosť nie je nič nedosiahnuteľné
 • Stále je tu niekto, kto má na mňa čas
 • Svätosť je v každom jednom z nás ukrytá a aj keď je na dosah, je to dlhá a ťažká cesta, kým ju dosiahneme
 • Viac som si uvedomila, kto je Anka a mohla som sa viac priblížiť k nej
 • Existuje mnoho úžasných ľudí a krásnych ľudí, ďakujem Bohu
 • Príprava a stíšenie a odovzdanie starostí Bohu pred svätou omšou je veľmi dôležité a vytvára priestor pre Božie slovo
 • Aká je veľká sila lásky, modlitby a spoločenstva
 • Hoc aj krátky, ale čistý vzťah dá človeku viac než dlhý, ale v hriechu
 • Boh je stále pri mne a je milosrdný
 • Čistota je dôležitá súčasť každého života
 • Boh je pri nás nie ako nedostihnuteľný, ale ako môj Otec

 

 

 1. Aké impulzy do života si prijal? (zmena)
 • Žiť s čistým srdcom
 • Našiel som tu dievča
 • Svätosť chcem dosahovať skrze radosť
 • Svätosť je aktuálna, môžem ju žiť ja tu a teraz
 • Musím sa prijímať taká, aká som
 • Pocítila som, že som naozaj odpustila
 • Nebáť sa kráčať s Bohom celým životom
 • Rozhodol som sa nosiť relikviu Anky pri sebe
 • Bol to pre mňa čas uistenia, že idem správnym smerom
 • Otvorenosť k ľuďom
 • Všetky zranenia a pády treba prijať s pokorou, je to forma prípravy na stretnutie s naším Ockom
 • Mať väčšiu trpezlivosť
 • Viac čítať Bibliu – evanjelium
 • Bez Boha to nejde v živote
 • Chcem žiť čistý vzťah
 • Byť viac vďačný, ďakovať za všetko
 • Milovať všetkých, aj mojich nepriateľov
 • Snažiť sa nonstop o svätosť, byť stále v kontakte s Bohom
 • Žiť v prítomnosti
 • Pomocou Anky a Ducha Svätého som urobil definitívne rozhodnutie pre moje celoživotné povolanie v Pánovej vinici
 • Svätosť nie je jednoduchá, ale je dosiahnuteľná
 • Základom je v rodine vybudovať domov
 • Dôverovať viac ľuďom
 • Žiť čisté vzťahy plné dôvery
 • Nikdy nikoho nezmením, ale môžem zmeniť svoj postoj k danej osobe
 • Prinášať radosť
 • Inak pozerám na svet a na lásku k blížnym a k Bohu
 • Snažiť sa byť svätou
 • Chcem byť svetlom pre iných
 • Prežívať radosť stále v každej chvíli
 • Úmysel stať sa lepším človekom
 • Chcem šíriť čistotu a vnútornú krásu
 • Boh ma nikdy nenechá samu a vždy bude pri mne
 • Svätosť treba prežívať s radosťou
 • Naučiť sa žiť odvážne
 • Chodiť častejšie na spoveď, modliť sa viac, radovať sa ešte viac, chcem byť animátor
 • Nič nie je dôležitejšie než láska k Bohu a aj keď sa zdá, že je všetko nanič, Boh vždy aj cez maličkosti dokáže zlepšiť deň
 • Snažiť sa byť lepším
 • „buď vôľa Tvoja“, osobné hranice, radosťou a láskou k svätosti
 • Snaha o svätosť, určite zachovávať svoju čistotu
 • Nepozerať na ostatných s odporom, predsudkami, všetci majú v srdci Ježiša a i oni majú svätosť na dosah
 • Naučiť sa viac počúvať Božie slová a ísť za ním, i keď to je ťažká cesta, dôverovať Bohu v každom čase, pri všetkých plánoch
 • Budem pozornejší k potrebám druhých, nebudem sa náhliť do vzťahov tak rýchlo, ako to len ide, ale budem trpezlivý
 • Spoveď
 • Chcem žiť svoju vieru čo najlepšie ako viem, nebáť sa ukázať svoju vieru svetu, chcieť dosahovať svätosť každý deň
 • Stojí za to bojovať o čistotu, je to krásny dar v nás
 • Viac sa snažiť byť svätý, robiť ľudí šťastnými, žiť čistý život
 • Spriatelila som sa s Ankou
 • Hlbšie prežívať Božiu prítomnosť, žiť svätosť, ktorá je v nás
 • Pocítila som Božiu lásku, viac Bohu verím, bola som vystrašená zo spovede, ale už viem, že sa nemám čoho báť
 • Chcem Jeho lásku, ktorú mi dal šíriť ďalej
 • Žiť živšie moju lásku a vieru s Bohom, snažiť sa každým dňom bližšie priblížiť k svätosti
 • Modlitba vždy pomôže v najhoršom
 • Chcem sa aspoň trošku podobať na Anku v jej správaní
 • Viac sa obetovať, byť milá, robiť všetko s láskou
 • Chcem dodržať čistotu, pretože dať manželovi čistotu je niečo úžasné
 • Nádej kráčať lepším smerom aj naďalej s čistým srdcom a jasným svedomím
 • Zruším zoznamku, odovzdám všetko Pánovi
 • Byť radostná a svätá – teda nebyť priemerná, ale byť dokonalá v láske
 • Začnem žiť lepší život
 • Chcem žiť s Bohom celý svoj život
 • Vnútorný pokoj, dôvera v Boha, nabral som väčšiu duševnú silu a odvahu
 • Žiť krajšie, lepšie, pomáhať viac iným, myslieť na nich v modlitbe, prežívať aj tie vzťahy vo svätosti a to, že svätou môžem byť aj ja
 • Odvaha, radosť, sebapoznanie, nové skúsenosti v spoznávaní a pracovaní v skupine
 • Nie všetko, čo chcem, vždy vyjde
 • Chcela by som dať viac času Pánovi a vedome ho dať na prvé miesto vo svojom živote, nech ma On vedie
 • Mám si častejšie nájsť čas na rozhovor s Bohom, mal by som byť viac radostný a potešovať ľudí okolo seba
 • Byť šťastnejší a veselší, chcel by som sa prestať trápiť kvôli maličkostiam
 • Začať žiť naplno s Ježišom, byť doma oporou
 • Povzbudenie byť sama sebou, spoznávať nových ľudí
 • Byť pokornejšia, chcem sa v niečom viac snažiť, byť trpezlivejšia
 • Boh mi zase dáva šancu začať odznova, chce, aby som sa k Nemu približovala a objavovala svoju svätosť, jedinečnosť a tak žiť čistou radosťou s Ankou
 • Pokora a odhodlanosť
 • Treba sa snažiť pozemské a materialistické záležitosti odstrániť a takto kráčať ku svätosti
 • Motivácia viac sa snažiť veriť, nové priateľstvá
 • Zmena seba samej, zmena pohľadu na život, radosť, pokoj, zmena postoju k sebe
 • Snažiť sa začať žiť čistý vzťah
 • Radosť, posilnenie
 • Znovuzrodenie, posilnenie vo viere, uzdravenie
 • Svätosť je dokonalosť v láske, môžem byť aj ja svätá, chcem žiť čisto a v spoločenstve
 • Povzbudilo ma slovo – prednáška a chcem, aby TICHOSŤ a RADOSŤ boli mojimi piliermi k svätosti, cesta nebude jednoduchá, ale bude stáť za to
 • Viac sa modliť za dar viery pre seba i druhých, viac si uctievať bl. Anku, žiť s ňou
 • Silnejšie som začal vnímať Boha, voľnosť v živote, nové skúsenosti v spoznávaní ostatných ľudí

 

 1. Môj odkaz:
 • Šíriť radosť a lásku
 • Bola som tu prvýkrát a veľmi sa mi páčilo ako prebiehala táto púť radosti
 • Ďakujem za príjemnú atmosféru
 • Tieto púte majú výnimočnú atmosféru
 • Ďakujem Vám, že ste mi poskytli čas oddychu a duchovného načerpania
 • Ďakujem ti, Pane za Domček, vždy keď tu prídem zažívam veľkú radosť, pokoj a prijatie, je tu úžasné spoločenstvo, vždy sa tu dokážem posilniť
 • Bol som tu prvýkrát, ale už teraz viem, že určite prídem aj nabudúce
 • Super miesto so super ľuďmi
 • Anka je úžasná a je úžasné, ako dokáže premieňať jej príhovor aj moje srdce
 • Je úžasné mať v nebi takúto kamošku
 • Buď svetlom Pánovým, šír okolo seba radosť – radosť pramení v srdci
 • Prídem znova rád načerpať potrebné milosti
 • Vďaka za stretnutie s Ankou pri relikviári
 • Boh vám žehnaj
 • Nech to aj naďalej pokračuje, lebo veľa ľuďom to tu dáva silu, odvahu a lásku
 • Som rada, že ste tu pre nás a máme vo vás podporu a povzbudenie
 • Je potrebné šíriť radosť a radosťou objavujeme krásu nášho Ocka
 • Je tu neskutočne silné a krásne miesto, na ktorom sa cítim prijatá
 • Robiť veci pre Božie kráľovstvo má zmysel, každá kvapka sa počíta a Duch Svätý si používa všetko
 • Každý je jedinečný a aj keď sa cítime sami, Boh je tu vždy s nami a pre nás
 • Zažila som spoločenstvo ľudí, ktorí ma prijali a som vďačná
 • Nebojte sa vykročiť do tmy, pretože práve tam môžete šíriť svetlo
 • Našou povinnosťou je už tu na zemi stať sa svätými
 • Nasledovať Anku, byť taká ako ona – čistá a plná vnútornej krásy
 • Som veľmi vďačná, že tu môžem byť a stretnúť sa bližšie s Ankou aj s Ježišom, ďakujem vám za to, čo robíte
 • Bol to krásny, požehnaný čas plný milostí
 • Len nech pokračujú takéto víkendovky
 • Nech zrie a rastie túžba v každom jednom človeku na tomto mieste zmeniť seba v lepšieho človeka ako som
 • Nech sa tvoje srdce raduje a plesá v dokonalosti v láske
 • Ďakujem za pokoj, ktorý tu vládne a môžem tu načerpať mnoho síl
 • Pokračujte v tom, prosím
 • Robíte to skvelo, robte to tak aj naďalej
 • Bolo to neskutočné povzbudenie
 • Som rada, že som tu mohla byť
 • Som vďačná Bohu, že ma priviedol na toto miesto, kde stále opäť pociťujem Jeho aj Ankinu blízkosť
 • Som rada, že som mohla mať takú skupinku a animátorku
 • Ďakujem, že robíte takéto púte
 • Veľmi sa mi tu páčilo, super spoločnosť mladých ľudí
 • Ďakujem za pekný a požehnaný čas, ktorý tu zažívame
 • Majte sa všetci radi takí, akí ste, lebo vy ste jediný človek, s ktorým budete až do smrti
 • Žiť svätosť
 • Som neskutočne rada, že som tu mohla byť, bol to neopísateľný zážitok
 • Veľmi sa mi páči vaša služba, pokračujte v nej ďalej, vďaka za všetko
 • Pozývam všetkých do služby, je to neskutočne obohacujúce
 • Robte to, čo robíte, lebo to robíte najlepšie, Pán Vás požehnáva
 • Stále je nádej, nikdy sa nevzdávaj
 • Bol to skvelý zážitok, super animátorky, skvelí ľudia
 • Páčila sa mi adorácia a čas, ktorý som s Ankou strávila
 • Určite tu chcem znova prísť
 • To, čo robíte, je úžasné a obdivuhodné, ďakujem Vám za to a myslím na Vás v modlitbe
 • Boh je dobrý
 • Spoznala som veľa super ľudí, zblížila sa s Bohom a oddýchla od všetkého, čo ma čaká po návrate domov
 • Svätosť na dosah v radosti, s trpezlivosťou
 • Keby všetci mladí pochopili, o čom má byť vzťah
 • Robte naďalej to, čo robíte, lebo aj malé veci sú veľké v Božích očiach
 • Vrúcna vďaka za Vás, vďaka Vám môžeme duchovne načerpať a taktiež vytvárať pekné spoločenstvo, v ktorom môžeme nasledovať Pána Boha a Anku
 • Ďakujem pekne za všetko, čo som mohol prežiť na púti
 • Skvelí ľudia, dobrí hostia
 • Čo nič nestojí, za nič nestojí
 • Majte sa radi, prinášajte dobro a buďte svätí
 • Ďakujem všetkým, ktorí sa o nás s láskou starajú
 • Bolo tu super, keďže som tu bola prvýkrát, nevedela som, čo ma čaká a bála som sa, ale neľutujem, že som tu bola, spoznala som nových ľudí a vytvorila som si pekné spomienky
 • Ďakujem za každú chvíľu, ktorú som tu prežila, za nových ľudí, za otvorené oči, neskutočne si to vážim, ďakujem aj za dobré jedlo, nocľah a pomoc, za úžasnú animátorku
 • Na púti sa mi páčilo a som rada, že som mohla spoznať tak skvelých ľudí
 • Netreba sa trápiť pre to, čo bolo, hoc to bolo krásne, ale treba sa tešiť na to, že Boh má pre nás pripravené niečo krajšie v nebeskom kráľovstve
 • Mám z toho hlboký duchovný zážitok, aký som predtým ešte nezažila