Spätné väzby

Spätná väzba SILVESTER 2018

Čo si si uvedomil počas tejto akcie?

 • Neprišiel som tu zbytočne
 • Svoju hodnotu, že som vyvolená pre Božie veci 
 • Treba byť vďačný a treba dôverovať
 • Boh ma bezpodmienečne miluje
 • Dôležité je to, čo chce Boh, moje sny sú menej dôležité ako jeho plány
 • Som originál
 • Nie moja vôľa ale Jeho
 • Svoju túžbu poznávať viac Ježiša
 • V modlitbe je neuveriteľná sila
 • Nie je to o emóciách
 • Že som na tej nesprávnejšej akcii, akú som si mohol vybrať, kedy som jeden rok s Bohom ukončil a spolu s Ním som vstúpil do toho nového
 • Boh nás miluje a musíme mu to dovoliť
 • To, že nie som sama
 • Boh vie čo a prečo robí
 • V Bohu mám všetko a nič viac netreba
 • Priateľstvá postavené na skale (Bohu) sa nerúcajú 
 • Slobodu treba vybojovať
 • Pokiaľ nebudem milovať seba samého, nemôžem milovať ľudí okolo seba
 • Každý môže písať svoj príbeh, ktorý môže byť inšpirovaný tým Ankiným príbehom
 • Boh ma nikdy neopustí
 • Mám sa čo učiť sám o sebe
 • Som tu pre druhých a nie len sama pre seba
 • Máme sa každodenne radovať
 • Nebáť sa používať a viesť srdcom namiesto rozmýšľania
 • Jedine s Bohom má môj život skutočný zmysel
 • Sila Boha je nekonečná a prejavuje sa aj skrze priateľa
 • Aj ja chcem raz žiť čisté manželstvo so svojou budúcou manželkou
 • V jednoduchosti sa ukrýva krása srdca
 • Aké množstvo ľudí sa snaží žiť podľa Ankinho príkladu
 • Stojí za to Bohu dôverovať bezvýhradne
 • Boh má byť na prvom mieste
 • Je veľmi dôležité dávať si pozor, aby sa nám nezunovala modlitba a sv. omša
 • Boh je večný = pozná všetkých a drží nad nami ochrannú ruku
 • Kamarátstvo, komunikácia, priatelia sú pre nás veľmi dôležití
 • Čo znamená čistota srdca, že to nie je len o sexualite 
 • Zmysel živého srdca, lebo to poznáme ale nerozumieme
 • Čistota je pre mladých ľudí v dnešnej dobe veľmi dôležitá
 • V spovedi sa ma Pán dotkol tak, ako nikdy predtým 
 • Aj z malých rozhovorov môžu vzniknúť veľké priateľstvá
 • Boh ma miluje
 • Spoznávanie nie je až taká veda, keď máš otvorené srdce
 • Som ešte viac rada, že som žena
 • V živote je dôležité sa zastaviť a čerpať, nie len rozdávať, ale aj prijímať
 • Dôležitosť komunikácie a úprimnosti
 • Obnovenie môjho sna
 • Pravdu o vzťahu a otvorenie očí
 • Je dôležité, aby bol muž mužom a žena ženou 
 • Potrebujem viac spoznávať Pána
 • Boh je večný a dobrotivý
 • Môžem byť lepšia aj na svoju rodinu a pritom dať väčšiu pozornosť Bohu
 • Uvedomila som si nekonečnú lásku Nebeského Otca a Mamky voči mne
 • Žiť svätý život
 • Uverila som v Boha viac a viac, pochopila som, že má pre mňa pripravenú cestu, ktorou sa chcem riadiť
 • Je veľa mladých, ktorí chcú žiť naozajstnú vieru
 • Boh ma chce požehnať
 • Treba bojovať o sväté a čisté srdce
 • Uvedomila som si, že sú tu príjemní ľudia, silná viera, pevné spoločenstvo mladých ľudí a priateľskí kňazi, ktorí sú najmä chápaví k mladým, ktorí tu prichádzajú   
 • Aj mladí majú čo ponúknuť svetu
 • Využiť čo najlepšie tento krátky čas na zemi v prospech svojich blížnych
 • Nechať starosti na Boha a On sa postará
 • Ľudia sú dobrí
 • Uvedomiť si, aké dôležité je mať krásne srdce
 • Zažila som tu pokoj
 • Boh mi toho dáva viac než si zaslúžim, vždy mi dáva možnosť žiť odznova čistým životom
 • Mám byť oporou pre manželku
 • Musím sa modliť o múdre srdce
 • Boh ma miluje a nemusím pre to nič robiť
 • Aj keď som si myslel, že problém nečistoty je neriešiteľný, Boh má riešenie
 • Byť animátorom je náročné ale úžasné
 • Som milovaná taká, aká som
 • Že som žena a hlbšie uvedomenie tohto povolania na tomto svete
 • Čo máš v srdci, to z teba vyžaruje
 • Chcem byť misionárom lásky
 • To, že naozaj nemusím chcieť byť iná alebo trápiť sa, keď urobím niečo chybné, niečo, čo som nechcela
 • Ešte väčšiu túžbu po svätosti
 • Treba vytrvať v čistej láske
 • Je veľmi dôležitý uhol pohľadu
 • Ako sa vnímať seba ako ženu do hĺbky 
 • Mám byť verný
 • Možno je čas svedčiť o tom, čo som prežila vo vzťahu
 • Je potrebné viac žiť pre druhých a obetovať sa
 • Nemám vo svojom živote vzory
 • Ako túžim po čistote
 • Akú hodnotu má žena a akú silu ukrýva muž
 • Spolupráca v skupinke je veľmi dôležitá
 • Pán Boh ma nesmierne miluje a dáva mi novú šancu
 • Tento rok nemám zabúdať na Boha
 • Čistota je vzácnosť, ktorú si nenechajme len tak ľahko vziať
 • Zmenil sa mi život, kašľal som na Boha no od teraz už nebudem! 
 • Modlitby k Panne Márii
 • Moja slabosť nie je prehra, nemôžem sa preto trápiť, ale sa radovať
 • Aký je Boh láskavý, úžasný s Matkou Božou
 • Všetko odovzdať Bohu, aby som každý deň prežil s Ním 
 • Že máme málo času a preto treba žiť naplno v radosti
 • Mám úžasný čistý vzťah
 • Našiel som poznanie od Boha
 • Obrovská podpora v snahe žiť čisto
 • Nanovo rozhodnutie žiť čistý vzťah
 • Byť ochotná slúžiť a milovať
 • Aj keď som bola k službe v kuchyni „prinútená telefonátom“, tá služba mi dala veľký dar a aj keď som aj ja dala dosť svojej energie, času a  síl, tá služba mi dala oveľa viac a prídem znova
 • Že spať v posteli je dar
 • Som slobodná aby som milovala
 • Čistota za to stojí
 • Ako ma Boh povoláva
 • Originalitu darov každého i mňa, a tak aj úlohu čistoty vo vlastnej slobode
 • Boh na mňa nezabúda 
 • Že som krásny, že ona je krásna
 • Nemám sa báť vo vzťahu
 • Uvedomila som si, že potrebujem Boha do mojich vzťahov, že mu mám dôverovať a nerobiť veci zo strachu
 • Nič nie je náhoda, Boh obdivuhodným spôsobom koná v mojom živote aj prostredníctvom Anky, jej príbehu a tohto spoločenstva
 • Moja viera stagnuje ak sa nezúčastňujem pravidelne duchovných obnov a nezdieľam sa so spoločenstvom 
 • Každý človek žije svoj veľký ťažký príbeh
 • Kamaráti môžu podporiť človeka v akýchkoľvek situáciách, ak ho majú radi 
 • Som milovaná
 • Boh aj tie najťažšie situácie vie premeniť na radosť a dobro
 • Chcem budovať a rozvíjať vzťahy s inými ľuďmi
 • Jeden príbeh inšpiruje tie druhé
 • Mám povinnosť privádzať a ukazovať cestu do neba najmä mojim blízkym 
 • Ľúbim Anku

Aké impulzy si do života prijal? (zmena)

 • Vďačnosť za všetko čo mám
 • Ak manželstvo, tak sväté
 • Veľké povzbudenie do môjho života
 • Nájsť si spoločenstvo
 • Nesúdiť ľudí na základe svojich predsudkov 
 • Budem meniť seba
 • Dávať dobro druhým
 • Žiť tak, aby  keď sa obzriem spätne mohol som si povedať: „Žil som dobre pre bratov a sestry“
 • Spievať Bohu
 • Nemám sa báť, ale prosiť o Božiu pomoc a dary
 • Prosiť o silu sa zriecť
 • Zlepšiť modlitbu
 • Chcem sa modliť pravidelne
 • Chcem pozývať viac Pána do toho, čo budem žiť
 • Zlepšiť vzťah s rodičmi
 • Víziu do budúcna v mojom živote
 • Nebyť lenivý 
 • Nemusím sa báť spoznávať nových ľudí
 • Ľutujem, že nechodím na takéto akcie častejšie
 • Neochabovať vo viere
 • Chcem posilniť svoj vzťah s Ockom
 • Chcem sa naučiť modliť
 • Chcem žiť skutočný kresťanský život
 • Trpezlivosť ruže prináša a je dobré nechať chlapa ženu dobíjať 
 • Robiť konkrétne skutky viery
 • Byť viac ženou
 • Posilnenie Duchom svätým
 • Dozvedela som sa viac o hodnotách, čnostiach muža a ženy
 • Boh je s nami stále prítomný v Eucharistii a prihovára sa nám aj cez kňazov, čo si veľmi cením
 • Novú chuť do života
 • Chcem častejšie pristupovať k sviatostiam
 • Dôležitosť Boha v mojim živote
 • Potrebujem viac Božej lásky
 • Akú ma muž obrovskú zodpovednosť 
 • Viac času pre Pána
 • Modliť sa deviatnik k Anke
 • Budem si viac vážiť veci a ďakovať za ne
 • Neriešiť minulosť, ktorú už zmeniť nemôžem 
 • Páčiť sa v prvom rade Bohu a až tak mužovi
 • Viac prosiť o čisté, živé a múdre srdce
 • Viac sa modliť za budúceho manžela
 • Ďakovať Bohu viac aj za tie najmenšie maličkosti
 • Snahu zmeniť sa 
 • Žiť v čistote
 • Pokora
 • Radosť zo života
 • Sebaprijatie
 • Chcem byť svetlom, aby keď sa ľudia na mňa pozrú, uvideli Krista
 • Chcem viac žiť svoju ženskosť v radosti
 • Pozerať ako On
 • Čo všetko som spravil resp. nespravil minulý rok
 • Obeta
 • Odpustenie
 • Nebáť sa a nežiť v strachu
 • Dávať lásku všetkým
 • Chcem umierať sama sebe každý deň s láskou k Bohu a k blížnym, podobne ako Anna
 • Pokoj
 • Modliť sa za konkrétne veci
 • Na všetko treba čas
 • Boh sa postará
 • Neriadiť sa prvotnými „pocitmi“ ale tak v pokore a múdrosti poďakovať a prijať to, čo Boh chce
 • Byť čistou, živou a milujúcou
 • Bolo ich veľa a ďakujem za nich
 • Budem lepší
 • Výjsť zo seba
 • Byť úprimná a prijať sa 
 • Radikálne nasledovať Ježiša, tak ako Anka
 • Byť radostný aj v ťažkostiach s Ježišom
 • Uzdravila som so z duchovnej krízy, ktorú som prežívala posledných pár mesiacov. Ďakujem Bohu
 • Vieru, lásku k sebe a druhým 
 • Zmeniť svoj život
 • Čistota, priateľstvo a láska
 • Žiť krajší a radostnejší život
 • Budem sa modliť za múdre, čisté a živé srdce
 • Chcem myslieť pozitívne
 • Chcem spoznať samú seba, tak ako ma vidí Boh
 • Je v poriadku, keď v modlitbe nič necítim, vtedy viem, že to je skutočná viera 
 • Dôverovať Bohu a priateľke
 • Modliť sa pravidelne 3 Zdravasy a hlavne za čistou, lebo je to silný zápas, ktorý je samovraždou pudov
 • Snažím sa byť viac darom pre druhých a byť vďačná za ľudí, ktorých mám okolo seba 
 •  

Môj odkaz

 • „Buďte dobrí, ak môžete“ (sv. Filip Neri) 
 • Všetkým, ktorí rozmýšľajú, či a kedy prísť ku Aničke: „ Neváhajte, urobte pár kliknutí na internete a príďte do Vysokej. Nájdete tu nielen nových priateľov medzi rovesníkmi ale aj medzi kňazmi, ktorí sú tak správne uletení a úžasní lekári duše!“
 • Som rada, že som sa o tomto mieste dozvedela v správnu chvíľu
 • Bol to najlepší Silvester, aký som zažila
 • Lásku bez kríža nenájdeš a kríž bez lásky neunesieš
 • Úprimnosť srdca nás privedie do neba
 • Úsmev jedného človeka dokáže vyčariť úsmev mnohým
 • Chcem popracovať na svojich chybách, ideálne odstrániť alebo aspoň zmierniť 
 • Ďakujem za každú obetu kňazom a dobrovoľníkom
 • „Velebme Pána lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.“
 • Som rada, že som Silvester mohla stráviť vo Vysokej, tieto dni sú najlepšie, najvzácnejšie a najinšpiratívnejšie
 • Ďakujem za prijatie
 • Začať častejšie čítať Písmo
 • „Boh je láska, milujme ho“
 • Výborný program a skvelá atmosféra
 • Nemala som tu byť, ale Pán sa postaral a ja vôbec neľutujem tento čas, som mu vďačná, že ma tu priviedol
 • Nebáť sa riskovať
 • Tešiť sa z čistého srdca
 • Želám vám plnosť vo všetkom, aby tento rok 2019 bol zlomový a „ľúbený“ ešte viac ako predchádzajúci
 • Príď a zažiješ lásku a radosť
 • Mám žiť pravé hodnoty
 • Vysoká je skutočne super
 • Ďakujem všetkým kňazom, ktorí nám hovorili o viere, Anke, skúsenosti o tom, ako oni prežívajú vieru
 • Nech vás Pán žehná, ďakujem
 • Každá púť a Silvester je požehnaný čas, kde sa mení mnoho sŕdc
 • Boh má moc nad všetkým
 • „Som na správnom mieste v správnom čase“
 • Túžbu žiť dobre
 • Boh je trpezlivý, buďme aj my!
 • Je dobré prejavovať svoju vieru aj navonok
 • Nikdy nie je neskoro zmeniť život k lepšiemu
 • Boh mi dá všetko, len ho musím o to prosiť 
 • „Vyber si človeka, pri ktorom sa nebojíš slova navždy“
 • Ďakujem za čas, čo som tu prežil
 • Videla som tu mnoho pekného, za čo vám ďakujem
 • Opýtať sa denno-denne - čo chceš odo mňa dnes.
 • Ste super, je úžasné ako slúžite
 • Ďakujem všetkým, ktorí sa nám mladším venovali s veľkou láskou
 • Nech sa deje Božia vôľa, ktorú budem žiť
 • Ďakujem, že sa tu konajú púte 
 • Čisté vzťahy prinášajú dobré ovocie
 • Odpovedajte na Boží hlas
 • Ďakujem za list vďačnosti, vďaka ktorému som sa mohla poďakovať osobe, ktorá tu už nie je a bola pre mňa  dôležitá
 • Vďaka za toto miesto, kde si moja duša oddýchla a načerpala nových síl
 • Ďakujem všetkým, ktorí sa o všetko s láskou a radosťou starali
 • Vďaka za super akciu, veľmi sa páčilo silvestrovské Trio, aj keď som ho počúvala v kuchyni
 • Ďakujem za spoločenstvo
 • Kňazi z Tria sa úžasne dopĺňajú a veľmi sa mi páčilo, ako potom postupne všetci traja prišli do kuchyne, aby nás požehnali aby sa poďakovali (určite sa nedohodli a bolo to veľmi milé)
 • Otec Dušan -  úžasne hlboké myšlienky – o tej temnej noci zmyslov a o meči v srdci – mal 100% pravdu , hovoril mi z duše a veľmi ma to oslovilo 
 • Svedectvo "Anky" bolo krásne – na pohľad vidieť, že dievča žije z lásky Otca 
 • Majte čistý pohľad na dievčatá
 • Ježiš je odpoveď na všetko
 • Nebáť sa prosiť 
 • Modlite sa so mnou, aby sem prišli aj moji súrodenci, prosím  
 • Odporúčam všetkým, ktorý hľadajú svoju životnú cestu navštíviť toto požehnané miesto
 • Výborne zorganizovaný program púte, každým rokom je to lepšie
 • Načerpal som silu kráčať po ceste, ktorá je ťažká, ale správna
 • Som rada, že som opäť prišla
 • Zobrala som so sebou aj svojho snúbenca a bol to pre nás oboch požehnaný čas
 • Buďte vždy ako slniečka, radostné a veselé a rozdávajte úsmev všade, kde prídete
 • Toto miesto je plné vymodlených Božích milostí
 • Všetkým kňazom, rehoľným sestrám, dobrovoľníkom a Anke ďakujem za túto akciu