Spätné väzby po 24. púti zrelosti

Výber zo spätných väzieb zúčastnených :-)

1. Čo si si uvedomil počas tejto akcie?


• Boh nehľadá dokonalých ale ochotných.
• Doteraz som nežila ale len prežívala.
• Potrebujem vykonať správne rozhodnutie.
• Človek nemôže večne krúžiť v kruhovom objazde, je čas z neho odbočiť.
• Potrebujem sa pripraviť na budúcnosť a využiť čas slobody na prípravu do vzťahu.
• V živote sú veľmi dôležití dobrí ľudia a zdravé vzťahy.
• Aké je dôležité prekonávať vlastné emócie a spoznávať sa navzájom.
• Že som tu dobre a na správnom mieste.
• Mnohí ľudia sa nevedia rozhodnúť a urobiť správnu voľbu. Akoby si mysleli, že keď budú nezaradení, tak sa Boh nebude hnevať, a ak urobia nejaké rozhodnutie o ktorom si myslia, že Boh to tak nechce, že ich zato bude trestať.
• Nemám rád rozhodnutia.
• Mám sa mať rada a neriešiť svoje pády a zranenia.
• Uvedomil som si Božiu starostlivosť, dobrotu, lásku a svoju jedinečnosť.
• Krehkosť ženskej duše.
• Musím nájsť svoju hodnotu.
• Dotýkali sa ma myšlienky ohľadom povolania, že Boh si ma volá tam, kde bude môcť najlepšie formovať môj charakter a viesť ma k svätosti.
• Potrebujem hľadať Boží pohľad na mňa.
• Mala som mylné predstavy o Bohu, no on sa mi dal poznať.
• Boh nechal človeku slobodnú vôľu a nikdy ho nepotrestá za rozhodnutie, pretože v každom rozhodnutí je s ním.
• Boh na mňa nezabudol.
• Nestať na križovatke – pokračovať v živote, plniť si sny a túžby.
• Je potrebné sa rozhodovať nie len na základe rozumového poznania, ale v spolupráci s Bohom.
• Nech už spravím akékoľvek rozhodnutie, je to lepšie než nespraviť žiadne.
• Človek sa potrebuje rozhodnúť.
• Aké je dôležité šíriť lásku, dobré slovo a smiech.
• Ako málo sa modlím a málo sa pýtam Boha čo odo mňa chce, a že ma BEZHRANIČNE MILUJE.
• Je ťažké robiť rozhodnutia.
• Aké krásne je byť spolu ako kresťania.
• Každé ráno sa musím nanovo rozhodovať pre Pána.
• Na spoločenstve záleží – perfektný čas v ňom.
• Treba pustiť opraty.
• Otváram nášmu kráľovi nedokonalé srdce a prosím ho o odvážne kráčanie vpred.
• Dôležitosť sily spoločenstva.
• Čakať nestačí.
• Dôležitosť slobody a rozhodnutia.
• Čistota je krásna a príťažlivá – chcem kráčať v čistote.
• Hĺbku čistoty srdca od Anky, pokoru, jednotu spoločenstva, kde Anku vnímam ako sestru, ktorá mi pomáha a vedie ma každý deň.
• Uvedomila som si, že nie len pre mňa je ťažké komunikovať.
• Dať plnú dôveru Bohu – odovzdať sa mu.
• Prijímať milosti, ktoré nám Boh dáva cez akcie a Vysokú.
• Veľká sila adorácie.
• Aké dôležité je na ceste za spásou sa posúvať cez akékoľvek terény a situácie a pritom budovať vzťahy.
• Akými predsudkami som bola naplnená.
• Svoje slabosti a nedostatky.
• Túžbu žiť život radostnejšie v úplnej slobode a odovzdanosti.
• Boh je Bohom: zmeny, lásky, života, nádeje, svätosti, ktorého chcem vždy vyznávať.
• Treba sa poučiť aj zo zlého odbočenia a prijať ho.
• Aj keď si myslím že sú svätí a svätí, myslím si že toto miesto je úžasné ako prostriedok na povzbudenie a možno aj na obrátenie jednotlivcov.
• Spoločným úsilím sa dá vytvoriť krásne dielo.
• Že sa neobávam vôbec o budúcnosť sveta, lebo ľudia zúčastnení na tejto akcii sú nádejou.
• Dôverovať Bohu na rozbúrenom mori.
• Zmenu v prežívaní vo viere.
• Nebáť sa povedať Bohu svoje zlyhania.
• Konečne sa treba pohnúť ďalej.
• Musíme vytrvať a dôverovať Bohu. On vie čo robí.
• Chcem žiť v čistote vo všetkých situáciách a oblastiach.
• Chcem hovoriť pravdu.
• Jedine úplná dôvera a odovzdanosť Božej láske a milosrdenstvu nás môže uzdraviť a priniesť pravý pokoj.
• Venovať sa druhým a mať Boha na 1. mieste.
• Ako je dôležité byť blízko pri Bohu, pozývať ho do každého rozhodnutia, modliť sa za dobré rozhodnutia a nerobiť kompromisy s hriechmi.
• Boh je väčší než akýkoľvek môj problém.
• Je dôležité prijať Božie kráľovstvo, jeho rozhodnutia a vôľu, aby Kristus bol Kráľom.
• Pri rozhodovaní treba vždy Boha prosiť o správnu cestu.
• Nebáť sa prijať rozhodnutia.
• Je veľa mladých ľudí žijúcich v Kristovi.
• Má zmysel zachovať si čistotu a panenstvo do manželstva, oplatí sa o to bojovať aj napriek tlaku spoločnosti.
• Nemusí mať človek strach otvoriť svoje vnútro druhými ľuďom, lebo len Boh je sudca.
• Rozhodnutie nás posúva vpred.
• Musím podporiť svoju úprimnosť k ľuďom.
• Ako jeden príbeh mení príbehy iných.
• Silu spoločenstva, modlitby a kamarátstva.
• Musím Bohu darovať svoje sny a túžby a prijať ho do života, on má pre mňa veľké veci a nemusím sa báť.
• Boh je milosrdný a teda odpúšťa vždy a každý hriech, preto môžem začať nanovo, naplno nový život s ním, s Ježišom.
• Aká som hriešna, a ako ma Boh miluje.
• V akých klamstvách som žila.
• Je potrebné sa zbaviť strachu a pochybností a v dôvere a s odvahou kráčať s Bohom.
• Musím mať viac odvahy, sebadôvery rozprávať sa s ľuďmi, a viem že to bude dlhý proces.
• Nebáť sa odovzdať život Bohu.
• Treba sa pozbierať a vyjsť z križovatiek, i keď neviem presne kam.
• Krása mladých dospelých ľudí žijúcich s Bohom.
• Nech sa akokoľvek rozhodnem, Boh ma bude sprevádzať a nezanechá ma.
• Treba vyhľadávať Boží hlas a nebáť sa ho počúvať, že naozaj prišiel čas pohnúť sa z miesta.
• Život je krásny a čas ktorý nám dal Pán Boh treba vnímať ako požehnaný čas.
• Mám veľké rezervy v oblasti dávania seba, odpúšťania a milovania.
• Mám vysoké očakávania od druhých ale na sebe nepracujem.
• Boh mi pomôže a bude pri mne.
• Je veľa mladých pre ktorých je čistota dôležitá.
• Je dôležité urobiť hrubú čiaru za minulosťou, aby som mohla vykročiť vopred, opäť čistá s pokojom v duši.
• Boh mi do srdca vložil túžbu a vedie ma k jej naplneniu, len mu treba veriť.
• Boh hovorí k človeku rečou, akou mu môže človek najviac porozumieť.
• Čas plynie, nevráti sa a musím ho využívať rozumne – robiť malé voľby, ktoré ovplyvnia tie veľké.
• Nádej v posun vecí v ktorých sa človek nemohol rozhodnúť
• Nevyhnutnosť akcií pre slobodných s konkrétnym posolstvom do života.
• Stretávanie sa s ľuďmi je potrebné pre rast osobnosti.
• Ak Bohu odovzdám celý deň a kráčam s ním, deň je plný požehnania pre mňa i ľudí okolo mňa.
• Život s Bohom je úžasný, uvedomil som si akú silu má modlitba a aký pokoj vie vniesť do života.
• Dôležitosť odovzdať kormidlo lode môjho života Pánovi.
• Sme povolaní na svet, aby sme aj my svedčili o pravde.
• Nie je sa čoho báť, všetko je tak ako má byť.
• Dôležitejšie je vnímať vnútornú hodnotu človeka, ako si všímať vonkajšie okolnosti.
• Dôležitosť priateľov, rodiny, viery, lásky, odpúšťania, nádeje, modlitby ako osobnej tak kolektívnej.
• Mám možnosť zažiť spoločenstvo, pokoj a radosť.
• Dať veci do Božích rúk aby konal.

 


2. Aké impulzy do života si prijal?


• Ako o. Pavol hovoril o Zdenke, že sa dopredu rozhodla zomrieť pre Krista, odovzdala mu život a prestala mať strach. Tiež sa chcem odovzdať Jeho vôli, naučiť sa nemať strach.
• Riešiť dlho odkladané veci (životné otázky).
• Bojovať s nečistotou, aby som mohol byť správnym mužom pre moju budúcu priateľku.
• Prijať pravdu a držať sa jej.
• Boh je Pánom našich životov a má pre nás plán.
• Rozdávať radosť tam kde som.
• Túžim všetko stratiť pre Boha a úplne sa mu darovať.
• Byt otvorený Božiemu volaniu.
• Chcem rozvíjať vzťahy s inými ľuďmi aj so svätými, prehlbovať vzťah k Bohu ockovi.
• Dôvera v Pána robí zázraky.
• Potrebujem sa zastaviť a uvedomovať si svoju hodnotu v Božích očiach a opakovať si to každý deň.
• Mať čisté srdce, aby nebolo zatrpknuté a mohlo prijať lásku a Božie požehnanie.
• Chcem pravidelne pristupovať k sviatostiam a mať čisté srdce, byť vnútorne krásna.
• Keď sa človek odovzdá Bohu, Boh bude žiť v ňom a budú sa diať veci.
• Už zajtra vykročím do sveta v dôvere Bohu nasledujúc jeho hlas.
• Otvoriť srdce Ježišovi.
• Chcem kráčať s Bohom a Ankou v čistote srdca.
• Nebáť sa byť sám sebou.
• Dôležitosť rozjímať.
• Pán je môj vodca, treba ho počúvať, Jemu veriť, prosiť o dary milosti, zdravia. a šťastia. Opäť som si prehĺbila svoju vieru v Boha.
• Pestovať ženskosť a modliť sa o pomoc k Panne Márii, ktorá môže pomáhať ženskosti.
• Žiť prítomnou radosťou a dvíhať zrak k Bohu.
• Veriť Bohu, aj keď nie sme pochopení okolím.
• Nemám sa báť, Boh je so mnou.
• Neodkladať 1. krok.
• Ak sa pre niečo rozhodnem, ísť si za tým s Ním.
• Budovať vzťahy cez skutky.
• Prijímať pravdu o sebe, ktorú nám často povedia iní, ktorí majú nadhľad.
• Tam, kde ty nič nezmôžeš, Ja tvoj Boh zmôžem.
• Výzva spraviť rozhodnutie.
• Obrátiť sa.
• Dôvera v Božiu prozreteľnosť.
• Boh ma stále miluje, aj keď si myslím, že necítim jeho prítomnosť a odpustenie.
• Rozhodnutie pre čistý vzťah s priateľkou (Zapísanie nášho vzťahu do Knihy čistých sŕdc).
• Dať vo svojom živote moc Bohu a nie sebe.
• Musím sa zbaviť sebectva a hriechu a úplne zmeniť svoj život.
• Je potrebné sa Boha pýtať na mňa, čo si o mne myslí.
• Dosahovať cieľ: ísť za ním, bojovať, nevzdávať sa.
• Našiel som odvahu robiť rozhodnutia.
• Impulzy: vernosti a vytrvalosti.
• Učiť sa prosiť o pokoru.
• Viac sa modliť.
• Byť viac úprimný a vedieť sa viac otvoriť.
• Správna voľba je tá, v ktorej je postoj Ježiša, a chcem prosiť o impulzy, ktorým budem rozumieť.
• Z loďkovej aktivity urobiť čo najviac pre svoje ciele.
• Ježiš nech je Pánom nad mojím bytím.
• Vedieť skombinovať pohľad späť a túžbu vpred.
• Byť darom pre druhých.
• Urobiť si dobrú generálnu spoveď.
• Vkročiť do života aj napriek strachu.
• Vytrvať na správnej ceste, aj keď je ťažká.
• Potreba Ducha Svätého.
• Viac počúvať, stišovať sa, dávať priestor Bohu, viac chodiť na spoveď.
• Nebáť sa života.
• Obnoviť vzťah s Bohom, nanovo mu všetko odovzdať a prijať Jeho vôľu.
• Musím viac vnímať Božiu milosť a pripustiť si, že Boh nám dáva vždy šancu vrátiť sa na tu správnu cestu – cestu k Nemu.
• Chcem dať Bohu všetko, no potrebujem pomoc jeho milosti, lebo sama to nezvládam.
• Boh je najlepší priateľ.
• Byť lepší k ľuďom.
• Neposudzovať ľudí a hľadať na nich to dobré.
• Tu som prerušila potenciálny vzťah, ktorý pre mňa nemal budúcnosť – rozprávali sme sa o tom úprimne aj bolestivo ale myslím, že je to správne, prosím nášho Kráľa nech vládne i nad týmto rozhodnutím.
• Chcem nech Pán koná v mojom živote.
• Nič ma nenapĺňa pokiaľ v tom nie je Boh, on je mojou životnou túžbou.
• Cesta do neba - láska a jednoduchosť, krása života s Bohom.
• Viac sa modliť za duchovné povolanie a správnu voľbu.
• Nebáť sa prijať zodpovednosť za rozhodnutia.
• Ja mám kľúč od svojho srdca a len ja môžem vpustiť Ježiša do svojho srdca.
• Rozhodnutie pre čistotu, nikdy nie je neskoro
• Zlepšiť duchovný život.
• Nebáť sa žiť život s Bohom.
• Uzavrieť minulosť a ísť ďalej, nebáť sa nového začiatku a mať sny – cieľ a ísť za nimi.
• Žiť čisto a odvážne ako Anka.
• Rozvíjať talenty, ktoré mám a nebáť sa vykročiť.
• Čas pre zmeny a prehodnotenie svojich rozhodnutí.
• Nájsť prekážky a odstraňovať ich, aby som bola darom.
• Otvoriť sa pre lásku a spoločenstvo.
• Trpezlivosť vydržať.
• Dôverovať Bohu a tak sa naučiť dôverovať ľuďom.
• Modliť sa za správne rozhodnutia.
• V modlitbe si žiadať Božiu milosť.
• Nebáť sa ísť do vecí, keď cítim Božie požehnanie.
• Mať dôveru v Boha a nesnažiť sa všetko zvládať sama.
• Chcem byť Bohu nablízku.
• Odovzdanosť.
• Milovať ešte viac pravdu – Boha a on ma povedie vždy správne.
• Chcem aby môj životný partner bol tiež kresťan.
• Budem mať väčšiu odvahu a silu bojovať proti nečistým veciam.
• Pravda o sebe, že som milovanou dcérou Nebeského otca.
• Chcem, aby Boh kraľoval môjmu životu a aj môjmu vzťahu s najúžasnejšou ženou, ktorú som v živote stretol.
• Bohaté spoznanie Ježiša Krista a jeho Božieho Kráľovstva.
• Žiť každý deň v plnosti, neupínať sa na niečo čo len očakávam.
• Odovzdať Bohu svoje sny a plány a prosiť o pokoj v srdci.

 


3. Môj odkaz.


• Veriť, dúfať, hľadať a modliť sa.
• Nechcelo sa mi tu ísť a ešte aj v rade na registráciu som nadával. Ale rýchlo Boh ukázal, že toto je miestom, kde mám teraz byť. Je to miesto výjazdu z kruhového objazdu.
• Bola to správna voľba prísť sem.
• Aj keď sa ti zdá, že tvoj život nestojí za nič, a že aj Boh na teba zabudol, a že si padol na úplné dno, TEŠ SA!!! Lebo z dna sa dá odraziť.
• Bola som na pútiach veľa ráz a táto bola jedna z najlepších.
• Odovzdaj mu všetko a vyhráš.
• Strach bráni prijatiu Božej lásky, tak sa netreba báť.
• Duchu Svätý nauč ma byť tvojím chrámom. Túto modlitbu som sa modlil v posledných dňoch a dávala mi pokoj do srdca.
• Bolo to jedno z mojich najlepších rozhodnutí prísť na túto púť.
• Vystúp zo svojej zóny komfortu.
• Som rada, že som sa po dlhom čase vrátila do Vysokej, bol to čas milosti a cítila som tu pokoj, ktorý si chcem so sebou odniesť.
• Boh mení život, jedine On.
• Nerozmýšľaj a príď na púť zrelosti, bola som tu prvý krát a určite nie posledný.
• Uzdravenie dlhodobej choroby – pre mňa veľký zázrak. Všetky príznaky zmizli.
• Ďakujem Pánu Bohu za dar Ankinho života a tohto miesta a vašej služby, ktoré mení životy mnohých. Nech vás Pán žehná.
• Veľmi ma povzbudili prednášky skupinky a kázne.
• Pán ma volal tu na toto miesto a opäť si ma získal.
• Som prvý krát na kresťanskej púti a som príjemne prekvapený z atmosféry, komunity, otvorených ľudí pri rozhovoroch a z programu. Spoznal som úžasných ľudí.
• Ďakujem za obetu a darovanie vzácneho času pre Anku a púti.
• Aj keď jazdím dlho v kruhovom objazde a objavujem v ňom veľa aut je na čase z neho vyjsť.
• Toto miesto je Pánom požehnané, o tom sa stále presviedčam.
• Ďakujem za tému púte, ktorá bola šitá rovno pre mňa.
• Pochvala pre organizátorov.
• Na tejto púti som bola prvý krát a obchádzam z nej nabudená pre život.
• Aj po tejto púti odchádzam plný lásky a radosti.
• Ďakujem Anke, že ma sprevádza.
• Vďaka, že sa o nás už toľké roky staráte.
• Ďakujem Pánovi, Panne Márií a blahoslavenej Anke za tento čas a prijatie milostí.
• Vďaka za hostí a ich svedectvá.
• Vďaka všetkým za živý príbeh Anky.
• Idem obnoviť svoj život s Bohom malými krokmi rannou a večernou modlitbou pre začiatok.
• Blahoslavená Anka, oroduj za nás.
• Prídem opäť.
• Vďaka za prítomnosť toľkých kňazov ochotných poslúžiť.
• Želám si, aby o tejto púti sa dozvedelo čo najviac ľudí a prišli sa rozhodovať správne.
• Cítila som sa ako vo veľkej rodine (nebo na zemi).
• Domček je pre mňa miesto pokoja.
• Vďaka vám som sa pred rokom a pol dala pokrstiť (mam 26r.) a moje birmovné meno je Anna.
• Nebojte sa, majte odvahu.
• Bola to moja prvá púť, o ktorej som počula veľa kladných ako aj záporných názorov. Tak som to prišla vyskúšať a páčilo sa mi. Ďakujem za požehnaný čas.
• Prajem, aby Púť zrelosti Pán Boh vždy požehnával.
• Ďakujem za krásny čas, novú nádej a svetlo do života.
• Odkaz od ANKY: „buď odvážna a pevná v rozhodnutiach“.
• Ste úžasní a pokračujte v tom, neviete si predstaviť ako úžasne nám svojou službou pomáhate, Boh vás žehnaj.
• Výborná príležitosť na nadviazanie nových kresťanských vzťahov a na duchovne obohatenie.
• Páčila sa mi práca v skupinkách a púť do Vysokej a celonočná adorácia.
• Bohu nič nie je nemožné!
• Na púte chodím od 15r. ale z tejto si odnášam najviac (Boh ku mne hovoril mnohými spôsobmi).
• Treba zažiť silu tohto miesta a žiť z Ankinho odkazu v každodennom živote.
• Mam veľmi rada Anku.
• Napriek počiatočným obavám som zažila požehnaný čas.
• Ďakujem za svedectvá Ataku.
• Nevzdávajte sa v šírení Božej vôle (medzi mladými a staršími).
• Vďaka dobrovoľníkom a ich obetavej službe.