Tím Domčeka

Keďže je aktivít, ktoré organizuje Pastoračné centrum Anny Kolesárovej v priebehu roka veľa a tí, čo ich organizujú sú všetci dobrovoľníci (bez nároku na finančnú odmenu) a väčšina z nich sú študujúci na vysokých školách, bolo potrebné, aby niektorí zastrešovali aktivity  aj v čase školského roka. Tak vznikla myšlienka zložiť tím ľudí, ktorí budú ochotní "zasvätiť" svoj čas a energiu tomuto dielu. Sú to TÍMaci - mladí spolupracovníci kňazov, ktorí im pomáhajú pri organizovaní aktivít a zároveň sa starajú o Domček, o veci z pútí.

Ciele spoločenstva v Domčeku:

 1. vnútorné:  modlitba, duchovná rodina, vzájomné budovanie - osobný rast, formácia, ORA ET LABORA, otvorená komunikácia, úcta a dôvera.
 2. vonkajšie: byť tvorivým jadrom, hlavou, srdcom a rukami Domčeka, komunikovať o problémoch - riešiť ich a preberať za ne zodpovednosť, informovať o Anke a o všetkých aktivitách, technicky a personálne zabezpečiť chod Domčeka a aktivity v ňom, byť oporou kňazovi pre jeho poslanie a byť oporou pre diecézu.

Ľudia, ktorí slúžia v Domčeku

 • Mgr. Pavol Hudák - kňaz - Rektor Domu Anky Kolesárovej - od 1. septembra 2007
 • Mgr. Tomáš Tupta - kňaz - vicerektor Domu Anky Kolesárovej - od 1. júla 2018
 • Mgr. Mária Aľušíková - od 1. októbra 2008 - 1. marca 2010 ako dobrovoľníčka - od 1.marca 2010 ako zamestnanec ABÚ Košice, kancelária Domčeka - od 1. januára 2017 kancelária Domčeka v Košiciach, Sekretariát blahorečenia Anny Kolesárovej
 • Mgr. Viktória Lakatošová - od  1. apríla 2018 do 31.októbra ako zamestnanec ABÚ, kancelária Domčeka v Košiciach
 • Mgr. Mária Urbanová - od 1. januára 2019 - kancelária v Domčeku

Tímaci v Domčeku:

 • Bc. Katarína Zaujecová - od 4.11.2018
 • Mgr. Erik Dujava - od 28.1.2019

Ľudia, ktorí slúžili a žili v Domčeku ako TÍMACI:

 • Peter Oravec (2004 - 2006)
 • Ing. Lucia Palková (Augustínová) (pol roka 2006)
 • Ing. Helena Vargová (pol roka 2006)
 • Marcel Kolesár (6 týždňov nov. - dec. 2005)
 • Mgr. Margita Skvašíková - (20. september - 17. júl 2009)
 • Ing. Stanislava Polaščíková (Eliášová) - (20. september - 24. júl 2009)
 • Mgr. Mária Aľušíková - (1. október 2008 - 1. marec 2010)
 • Tomáš Budiš - (3. máj - 6. jún 2009)
 • Miloš Šmida - (1. január - 6. jún 2009)
 • Ing. Roman Kušnír - (6. jún 2009 - 1. október 2009; 1. marec 2013 - 15. september 2013)
 • Ing. Anna Pacachová (Kadlecová) - (1. október 2009 - 20. jún 2010)
 • Miroslav Novák (27. február - 27. marec 2009)
 • Mgr. Jarmila Palanská - (6. marec 2009 - 18. august 2010)
 • Bc. Viktória Lakatošová (Surňáková) - (9. júl 2010 - 1. september 2010)
 • Štefan Hodničák - (16. september 2010 - 11. apríl 2011)
 • Mgr. Zuzana Mikolajová (Oravcová) - (1. september 2010 - 31. júl 2011)
 • Radovan Gelušiak - (16. máj - 24. júl 2011)
 • Bc. Monika Kasáková - (7. jún  - 8. september 2011)
 • Anna Zámečníková - (4. október - 31. október 2011)
 • Alena Štieberová (Kuličová) - (4. október - 22. november 2011)
 • František Štieber - (4. október - 22. november 2011)
 • Peter Mikolaj - (8. júl - 22. november 2011)
 • Ing. Mária Janolková - (16. november 2010 - 16. máj 2012)
 • Mgr. Marek Uličný - kňaz - vicerektor (1. júl 2009 - 1. júl 2012)
 • Mgr. Matúš Fuchs - kňaz - vicerektor (1. január 2012 - 1. august 2012)
 • Mgr. Anna Pavuková - (4. október 2011 - 1. september 2012)
 • Mgr. Katarína Šmidová (Tuhovčáková) - (4. október 2011 - 1. marec 2013)
 • Lucia Marettová (Černigová) - (1. september 2012 - 30. máj 2013)
 • Ján Čalfa - (7. apríl 2012 - 1. marec 2014)
 • Mgr. Zuzana Kočišová - (27. október 2013 - 17. júl 2014)
 • Ing. Daniel Zámečník - (7. júl 2013 - 28. august 2014)
 • Mgr. Mária Urbanová - (4. október 2011 - 29. september 2014)
 • Ľubomír Pempek - (7. januára 2013 - 29. september 2014)
 • Mgr. Ľuboš Laškoty - kňaz - vicerektor Domu Anky Kolesárovej -(1. júl 2012 - 1. júl 2015)
 • Gorazd Štieber - (12. apríl 2015 - 17.september 2015)
 • Ján Kulič - (2. november 2015 - 2. február 2016)
 • Mária Kuličová (Martonová) - (12. apríl 2015 - 15. jún 2016)
 • Mgr. Miroslava Psárová - (1. októbra 2015 - 31. august 2016)
 • Peter Sádovský - (16. február 2016 - 26. marec 2017)
 • Ing. Veronika Bučkuliaková - (1. marca 2017 - 31. máj 2018)
 • Bc. Veronika Andrejková - (15. jún 2017 - 31. júl 2018 )
 • Mgr. Matúš Reiner - kňaz - vicerektor Domu Anky Kolesárovej - (1. júl 2015 - )

Modlíme sa za nových tímakov. Ak cítiš, že ťa Boh volá do tejto služby, kontaktuj o. Tomáša (tomastupta@gmail.com) alebo 0910 514 536. Čím skôr, tým lepšie :-)