Účastníci

Dôležité informácie

 • Na každú púť je potrebné kvôli organizačnému zabezpečeniu prihlásiť sa vopred a to najneskôr 7 dní pred začiatkom akcie. Pre prihlásenie je potrebné po prečítaní všetkých informácii ohľadom púte vyplniť prihlasovací formulár.
 • Stretnutie prebieha na ZŠ v Pavlovciach nad Uhom. Ubytovanie je v školských triedach a program v telocvični, strava v školskej jedálni. Preto je potrebné doniesť si prezúvky (ktoré si z praktických dôvodov dajte na vrch batožiny), spacák a karimatku!  Platí to aj pre dobrovoľníkov! Na Púte radosti nám prichádza stabilne väčší počet účastníkov ako máme molitanov (400 ks).
 • Keďže si školu prenajímame na celý čas konania stretnutia, nesieme zaň aj zodpovednosť. Preto vás prosíme, aby ste k majetku školy pristupovali zodpovedne a šetrne a pred príchodom na túto púť prehodnotili svoje úmysly.

 • Doneste si so sebou občiansky preukaz, preukaz poistenca, lieky, ktoré pravidelne užívate a pripravené srdce.
 • Stretnutie prebieha v skupinkách (podľa veku), ktoré sú vopred vytvorené.
 • Počas stretnutia sa učíme prežívať slobodu a pravú radosť, preto je zakázané konzumovať alkoholické nápoje a iné omamné látky. Je vhodné obmedziť fajčenie a používanie mobilných telefónov.
 • Počas celého stretnutia bude k dispozícii služba zdravotníka. Vážne zdravotné problémy (astma, alergia, epilepsia, ...) je nutné ohlásiť zdravotníkovi.
 • Pri začínajúcich ochoreniach ako bolesť hrdla, nádcha a iné ľahšie zdravotné ťažkosti, si prosíme, nezabudnite pribaliť vlastné lieky.
 • Ak máte nejakú diétu, prosíme, uveďte ju pri prihlásení a pri príchode na podujatie. Hláste sa v kuchyni. Vieme vám zabezpečiť aj zmenu jedálneho lístka, ak to bude potrebné. (ak máte bezlepkovú diétu, doneste si vlastné pečivo)
 • Predpokladáme, že ak sa slobodne rozhodnete zúčastniť sa púte radosti, zaväzujete sa tým, že sa zúčastníte na programe stretnutia a budete rešpektovať pokyny organizátorov a pravidlá stretnutia. 
 • Ak účastník nemá 18 rokov, je potrebné vytlačiť si zo stránky potvrdenie rodiča alebo zákonného zástupcu a doniesť to podpísané na registráciu. 
 • Budeme dodržiavať večierku a zabezpečíme aj iným nočný kľud! 

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie Ti poskytneme mailom, napíš čo ti nie je jasné na putradosti@domcek.org. 
Ak máš problémy s prihlásením napíš na registracia@domcek.org.

 

Strava

Účastnícky príspevok okrem réžijných nákladov zahŕňa  aj stravu, v sobotu raňajky, obed, večeru a v nedeľu raňajky. Prosíme, aby ste si na piatok doniesli niečo "pod zub" z vlastných zásob. 

  Raňajky Obed Večera
Piatok - - -
Sobota áno áno áno
Neďeľa áno - -


Počas celej púte bude k dispozícii čaj alebo sirupová voda a tiež bufet, kde si budeš môcť zakúpiť keksík či čokoládku.

 V prípade, že máš nejakú diétu, uveď to v poznámke. Pri príchode sa hlás v kuchyni. 

 

Ubytovanie

Ubytovanie účastníkov je zabezpečené v základnej škole. Prineste si so sebou preto spacák a karimatku. Na Púte radosti nám prichádza stabilne väčší počet účastníkov ako máme molitanov (400 ks). Je NUTNÉ si so sebou priniesť aj PREZÚVKY!

Keďže si školu prenajímame na celý čas konania stretnutia, nesieme zaň aj zodpovednosť. Preto vás prosíme, aby ste k majetku školy pristupovali zodpovedne a šetrne a pred príchodom na túto púť prehodnotili svoje úmysly.

Účastnícky príspevok zahŕňa aj poplatky za energie a prenájom školy. 

 

Doprava

Púť radosti začína v piatok o 19:45 hod otváracím ceremoniálom a pokračuje svätou omšou. Po príchode je nutné sa zaregistrovať, registrácia prebieha už od 17.00 hod.

Obec Pavlovce nad Uhom (kde sa koná púť radosti) sa nachádza 20 km od Michaloviec smer Veľké Kapušany. Na tento smer premávajú pravidelné linky spoločnosti SAD, ale sú často dosť vyťažené domácimi cestujúcimi. Stáva sa, že v týchto spojoch nechcú brať mladých,  ktorí cestujú na púť alebo sa jednoducho do autobusu už nezmestia.

Preto objednávame aj my vlastné autobusy, vždy o 16:30 a 18:30 s odchodom v piatok z vlakovej (autobusovej) stanice v Michalovciach. Okrem toho objednávame aj autobusy na spiatočnú cestu do Michaloviec v nedeľu a to o 11:00.

V prihlasovacom formulári preto vyznačte, či využijete náš objednaný autobus alebo inú dopravu.

Upozorňujeme tých, ktorí si objednali autobus, že poplatok na ceste z Michaloviec uhradia v autobuse. Ak z nejakého dôvodu autobus nevyužijú, zaplatia poplatok na registrácii. Poplatok za cestu z Pavloviec do Michaloviec zaplatia tí, ktorí si objednali autobus na registrácii.

Cena za jednu cestu je len 1 Euro.

Prosíme skupiny, ktoré si plánujú objednať vlastný autobus, aby nás o tom vopred informovali.

Využite prosím stránku www.cp.sk.
 
 

Pre účastníkov mladších ako 18 rokov

Potvrdenie rodiča resp. právneho zástupcu

(v prípade, že účastník nedovŕšil vek 18 rokov)

 

Týmto potvrdzujem, že súhlasím s účasťou

svojho syna/dcéry.........................................................................................................................,

dátum narodenia ........................, trvale bytom ............................................................ na 78. púti radosti s témou: „Svätosť na dosah",  ktorá sa bude konať 19. - 21. októbra 2018 v Pavlovciach nad Uhom. Zároveň prehlasujem, že preberám za neho/ňu plnú zodpovednosť počas cesty a voľného času.

 

 

                                                                  ...............................................................             ........................................

              dátum                                                    meno, priezvisko, kontakt  a podpis