24. púť zrelosti (23.-25.november 2018)

 

Téma púte: Správna voľba


Tešíme sa, že naše pozvanie prijal otec arcibiskup Mons. Bernard Bober a tiež tanečné divadlo ATak. Budeme spolu s bl. Ankou zažívať radosť zo spoločenstva lásky. Ona nás pozýva tak, ako to vždy robila. Príďme načerpať z bohatstva darov nášho Otca, ktoré ponúka pri našej už blahoslavenej Anke. Viera otvára srdce pre prijatie. 

o. Pavol a o. Tomáš. 


Blahoslavená Anka Kolesárová, oroduj za nás!