Dobrovoľníci

Služba na púti

Na púti zrelosti sú účastníkmi stretnutia mladí nad 23 rokov.

Ak ešte nemáš 23 rokov a predsa ťa to láka na púť zrelosti, je tu ľahká pomoc, pokiaľ spĺňaš nasledujúce podmienky: máš viac ako 17 rokov, bol si už minimálne 3x na púti radosti a máš ochotu pomôcť, kde to bude potrebné. Ide o službu pri upratovaní, v kuchyni, v bufete, pri predaji... Ak by si pocítil/a túžbu slúžiť, prihlás sa do 9. novembra 2018 (vrátane), nástup je v piatok o 15:00 a odchod v nedeľu najskôr o 15.00 hod. (po upratovaní)
Počet dobrovoľníkov je obmedzený. Ak ťa zaradíme do niektorej služby, budeš kontaktovaný/á emailom.

Ako dobrovoľník/čka si môžeš vybrať jednu z nasledujúcich služieb podľa tvojich talentov a schopností, kde by si chcel počas tejto púte slúžiť:

 

Hudobník

Hudobníci sú tí, ktorí svoje hudobné dary a talenty dávajú do služby modlitby. Heslo KTO SPIEVA, DVAKRÁT SA MODLÍ poznajú mnohí a hraním Pánovi na oslavu si vymodlíme viac.

Ak hráš na akýkoľvek hudobný nástroj a chcel by si prispieť svojou troškou do spoločného diela, prihlás sa do tejto služby a napíš do poznámky, na aký nástroj hráš. Nezabudni si ho aj doniesť :-)

Aj tu platia podmienky pre dobrovoľníkov a to: účasť aspoň na troch pútiach,  flexibilita (poslúžim aj v inej službe, ak to vyžaduje organizácia) a vek minimálne 17 rokov.

Príchod dobrovoľníkov hudobného tímu je v piatok popoludní (pri malých pútiach), aby sa stihlo pripraviť a nazvučiť všetko potrebné a odchod je po ukončení a poupratovaní školy. 

 

Liturgická služba 

Pri tejto službe ide o prípravu sv. omší, ranných aj večerných modlitiebpriestorov na spovede adoráciu.

Ceremonár by sa mal vyznať v tom, čo sa pri týchto úkonoch používa. Táto služba si vyžaduje komunikáciu kňazmimodlitbovým tímomtechnikmi aj animátormi. Na starosti má aj veci spojené s púťou do rodiska blahoslavenej Anky Kolesárovej (sviečky, úprava hrobu). Zabezpečuje, aby bolo všetko na správnom mieste a v správny čas.

 

Usporiadatelia

Či si chalan, alebo dievčamalý a či veľký, silný a či slabý, na tom nezáleží.

Podstatné je, že dokážeš byť v správnom čase na správnom mieste - či treba strážiť školuudržiavať poriadok, upravovať lavičky, zabezpečiť nočný pokoj, postarať sa o pitný režimčistotu či bezpečnú cestu počas púte do Vysokej nad Uhom.

Vek: od 18 rokov.

Ochotaodvahapokora trpezlivosť patria do povinnej výbavy každého usporiadateľa.

Dôležité je, aby si prišiel do služby skôr (piatok okolo obeda) a bol účastný aj príprav pódia, rozmiestnenia lavičiek, stolov, pomohol s technikou (ak bude treba) a odchádzal zo služby nie spolu s účastníkmi, ale až po upratovaní, odvezení pódia a lavičiek a odovzdaní vecí, ktoré budeš počas služby používať (baterky, vesta...).

 

Mediálny tím

Úlohy:

  • propagačné
  • prezentačné
  • spracovanie materiálu

Vyžaduje sa tvorivý duchpráca s textom, s PCgrafikou.

Vítaný je dobrovoľník s vlastným notebookom a foťákom (nie je to však podmienka).

Je potrebné urobiť mediálnu propagáciu už pred púťou. (Kontaktuj putradosti@domcek.org)

Mediálny tím je zložený prevažne z fotografov, kameramanov...

 

Technika

Služba pri technike znamená zabezpečenie ozvučenia pódia počas akcie, ale aj priestorov mimo neho, napríklad belgický tanec (ak sa tancuje vonku), púť do rodiska bl. Anky Kolesárovej, ozvučenie počas workshopov a zdieľaní.

Okrem práce so zvukom, je tiež potrebné zabezpečiť prehrávanie videa, prezentácií a pod. Preto je potrebné, aby člen tímu mal dostatočné skúsenosti PC a SW spracujúcim audio/video.

Je vítané, ak si už pracoval/a s mixážnym pultom a máš skúsenosti ako zvukár, ale ak nie, postačí ak si dostatočne šikovný/á a chceš sa mnohému priučiť. Vyžaduje sa tu mimoriadna zodpovednosť a flexibilita reagovať na pokyny hlavného technika :-)

 

Upratovací tím

V tejto službe je potrebná spolupráca estetickým tímom, s ktorým je nutné zabezpečiť označenie tried a jednotlivých miest, ktoré sa počas púte môžu a budú využívať, aby sme sa všetci ľahko zorientovali a našli to, čo hľadáme.

Počas púte sa stará o to, aby sme fungovali ako kultúrni ľudia a preto z času na čas, podľa potreby, pozametápoumýva podlahy, urobí poriadok na stoloch, lavičkách, stará sa o sociálne zariadenia, doplní chýbajúce toaletné veci, ktoré má pod palcom vedúci tejto služby.

Ak sa nebojíš metly a mopu, neváhaj a prihlás sa!

 

Estetický tím

Pred začiatkom púte majú za úlohu označenie a výzdobu priestorov, v ktorých sa púť koná, preto sú v kontakte s ľuďmi, ktorí majú na starosti školu.

Potrebné je prísť skôr, ako prídu účastníci, teda najneskôr v deň začatia akcie v doobedňajších hodinách. Je potrebné dôkladne pooznačovať všetky priestory, pre lepšiu orientáciu.

Súčasťou tejto služby je aj informátor, ktorý zabezpečuje aktuálne informácie počas celej akcie na informačnej tabuli.

Stará sa aj o nástenky o bl. Anke KolesárovejDomčeku akciách, ktoré sa dejú počas roka.

Vyžaduje sa tu estetické cítenie ale tiež maximálna flexibilita.

 

Registrácia a predaj

Ak si zručný predajca, vieš počítať, brať ľudí s trpezlivosťou a úsmevom, aj keď sa nevedia rozhodnúť, našiel si tú správnu službu. 

K dispozícii sú hneď dve predajné miesta - obchodík a bufetík.

Keďže tento tím funguje pri registráciije veľmi dôležité, aby dobrovoľník prišiel do služby skôr ako účastníci a to aspoň od 14.00 hod. (aby bol čas na vysvetlenie dôležitých vecí a odovzdanie informácií).

 

Služba v kuchyni

Vyžaduje si viacerých, ktorí tvoria tím.

Dobrovoľníci, ktorí chcú slúžiť v tejto službe a dať zo seba maximum s láskou obetavosťou, s úsmevom na tvári a ochotou povzbudiť, sa starajú o to, aby nebola sýta len naša dušaale aj naše telo.

Podstatou tejto služby je byť na pomoci našim kucháromnebáť sa vody čistiacich prostriedkov, keď je potrebné poumývať riad, no a ako inak, zručnosť škrabaní zemiakov a zeleniny je vítaná.

Vyžaduje sa maximálna zodpovednosť a pohotový duch.

 

Iná služba

Ak si sa nerozhodol pre konkrétnu službu, ale si flexibilný a chceš slúžiť  presne tam, kde ťa najviac potrebujeme, toto je pre teba tá pravá voľba.

Podľa potrieb konkrétnej púte a služieb s prihliadnutím na tvoj vek a na to, či patríš k tej nežnejšej populácií alebo nie, ti bude pridelená služba, o ktorej budeš vopred (najneskôr pri registrácii) informovaná/ý.

 

Ak si sa rozhodol/a pre niektorú službu, upozorňujeme ťa na to,  že v prípade malého počtu ľudí v niektorej službe, je možné, že nebudeš v službe, ktorú si sám zvolil/a, ale v službe do ktorej budeš organizátormi pozvaný/á podľa potrieb organizácie. O prípadnej zmene budeš včas informovaný/á emailom alebo pri registrácii. Vďaka za pochopenie.


A nezabudni:

Ježiš je pre nás vzorom pokornej služby. Keď umyl nohy učeníkom, povedal:

"Dal som vám príklad, aby ste robili aj vy podobne..."

Už teraz sa modli za svoju službu, aby si ju uskutočnil/a podľa Božej vôle a aby si bol/a dobrým nástrojom v Jeho rukách. Prosíme ťa zároveň o modlitbovú podporu celej púte a všetkých organizačných príprav.