Dobrovoľníci

Ak cítiš, že ťa Boh pozýva do dobrovoľníckej služby, vyber si niektorý z nasledujúcich tímov. Podmienky pre službu dobrovoľníka sú:

1. Vek min. 17 rokov

2. Účasť na pútiach aspoň 3x

3. Flexibilita - ochota pomôcť kdekoľvek

  • Nástup do služby je v deň začatia púte (piatok) v obedňajších hodinách. (ak plánuješ prísť pomôcť už vo štvrtok, určite nám o tom daj vedieť, najlepšie do poznámky pri prihlasovaní alebo na mail: putradosti@domcek.org)
  • Odchod dobrovoľníkov je v nedeľu po 15.00 hod., keďže treba po akcií dôkladne poupratovať.
  • Každý dobrovoľník nesie zodpovednosť za prípravu, priebeh i upratovanie po púti, podľa služby, ktorá mu bude pridelená.
  • POZOR! Prosíme dobrovoľníkov o pomoc pri upratovaní Domčeka v pondelok po púti radosti, preto tí, ktorí sa rozhodnete ostať do pondelka,  uveďte to v poznámke pri prihlasovaní. Vopred vám za pochopenie a pomoc ďakujeme!

Ako dobrovoľník si môžeš vybrať jednu z nasledujúcich služieb podľa tvojich talentov a schopností, kde by si chcel počas tejto púte slúžiť:

Animátor

Animátor je animou - dušou spoločenstva. Vyžaduje sa láska k dušiam a zodpovednosť! Bolo by vhodné, ak by si mal už predchádzajúcu skúsenosť s vedením spoločenstva. Je možnosť prihlásiť sa príp. aj ako spoluanimátor, ak si na to celkom netrúfaš.

Animátorom môžeš byť, ak si sa minimálne 3x zúčastnil na Púti radosti alebo Púti zrelosti a maš viac ako 17 rokov.
Ak si absolvoval animátorsku školu, stačí, ak si sa aspoň 1x  zúčastnil na uvedených akciách ako účastník.

Prosíme, ak máš nejaké informácie, prípadne požiadavky na organizátorov, aby si ich nepísal do poznámky pri prihlasovaní, ale napísal ich do mailu na domcek@domcek.org. Vďaka.

Animátori budú zaraďovaní do skupiniek podľa veku zodpovednými za animátorov.

 

Hudobník

Hudobníci sú tí, ktorí svoje hudobné dary a talenty dávajú do služby modlitby. Heslo KTO SPIEVA DVAKRÁT SA MODLÍ poznajú mnohí a hraním Pánovi na oslavu si vymodlíme viac.

Ak hráš na akýkoľvek hudobný nástroj a chcel by si prispieť svojou troškou do spoločného diela, prihlás sa do tejto služby a napíš do poznámky, na aký nástroj hráš. (Nezabudni si ho aj doniesť:-)

Aj tu platia podmienky pre dobrovoľníkov a to: účasť aspoň na 3 pútiach,  flexibilita (poslúžim aj v inej službe, ak to vyžaduje organizácia) a vek min. 17 rokov. Počet ľudí v tíme je obmedzený.

Príchod dobrovoľníkov hudobného tímu je v piatok popoludní (pri malých pútiach), aby sa stihlo pripraviť a nazvučiť všetko potrebné a odchod je po ukončení a poupratovaní školy. 

 

Služba v kuchyni

Vyžaduje si viacerých, ktorí tvoria tím.

Dobrovoľníci, ktorí chcú slúžiť v tejto službe a dať zo seba maximum s láskou obetavosťou, s úsmevom na tvári a ochotou povzbudiť, sa starajú o to, aby nebola sýta len naša dušaale aj naše telo.

Podstatou tejto služby je byť na pomoci našim kucháromnebáť sa vody a čistiacich prostriedkov, keď je potrebné poumývať riad, no a ako inak, zručnosť škrabaní zemiakov a zeleniny je vítaná.

Vyžaduje sa maximálna zodpovednosť a pohotový duch.

 

Liturgická služba 

Pri tejto službe ide o prípravu sv. omší, ranných aj večerných modlitiebpriestorov na spovede adoráciu.

Mal by sa vyznať v tom, čo sa pri týchto úkonoch používa. Táto služba si vyžaduje komunikáciu kňazmimodlitbovým tímomtechnikmi aj animátormi.

Na starosti má aj veci spojené s púťou do rodiska blahoslavenej Anky Kolesárovej (sviečky, úprava hrobu). Zabezpečuje, aby bolo všetko na správnom mieste a v správny čas.

 

Média 

Úlohy:

  • propagačné
  • prezentačné
  • spracovanie materiálu

Vyžaduje sa tvorivý duch.

Vítaný je dobrovoľník s vlastným notebookom a foťákom (nie je to však podmienka).

Je potrebné urobiť mediálnu propagáciu už pred púťou. (Kontaktuj putradosti@domcek.org)

 

Registrácia a predaj

Ak si zručný predajca, vieš počítať, brať ľudí s trpezlivosťou a úsmevom, aj keď sa nevedia rozhodnúť, našiel si tú správnu službu. 

K dispozícii sú hneď dve predajné miesta - obchodík a bufetík.

Keďže tento tím funguje pri registráciije veľmi dôležité, aby dobrovoľník prišiel do služby skôr ako účastníci a to aspoň od 14.00 hod. (aby bol čas na vysvetlenie dôležitých vecí a odovzdanie informácií).

 

Upratovací tím

V tejto službe je potrebná spolupráca estetickým tímom, s ktorým je nutné zabezpečiť označenie tried a jednotlivých miest, ktoré sa počas púte môžu a budú využívať, aby sme sa všetci ľahko zorientovali a našli to, čo hľadáme.

Počas púte sa stará o to, aby sme fungovali ako kultúrni ľudia a preto z času na čas, podľa potreby, pozametápoumýva podlahy, urobí poriadok na stoloch, lavičkách, stará sa o sociálne zariadenia, doplní chýbajúce toaletné veci, ktoré má pod palcom vedúci tejto služby.

Ak sa nebojíš metly a mopu, neváhaj a prihlás sa!

 

Usporiadatelia

Či si chalan, alebo dievčamalý a či veľký, silný a či slabý, na tom nezáleží.

Podstatné je, že dokážeš byť v správnom čase na správnom mieste - či treba strážiť školuudržiavať poriadok, upravovať lavičky, zabezpečiť nočný kľud, postarať sa o pitný režimčistotu či bezpečnú cestu počas púte do Vysokej nad Uhom.

Vek od 18 rokov.

Ochotaodvahapokora trpezlivosť patria do povinnej výbavy každého usporiadateľa.

Dôležité je, aby si prišiel do služby skôr (piatok okolo obeda) a bol účastný aj príprav pódia, rozmiestnenia lavičiek, stolov, pomohol s technikou (ak bude potreba) a odchádzal zo služby nie spolu s účastníkmi, ale až po upratovaní, odvezení pódia a lavičiek a odovzdaní vecí, ktoré budeš počas služby používať (baterky, vesta...).

 

Zvukár/Technik 

Služba pri technike znamená zabezpečenie ozvučenia pódia počas akcie ale aj priestorov mimo neho, napríklad Belgický tanec (ak sa tancuje vonku), púť do rodiska blahoslavenej Anky Kolesárovej, ozvučenie počas zdieľaní.

Okrem práce so zvukom, je tiež potrebné zabezpečiť prehrávanie video prezentácií a pod. Preto je potrebné, aby člen tímu mal dostatočné skúsenosti PC a SW spracujúcim audio/video.

Je vítané, ak si už pracoval/a s mixážnym pultom a máš skúsenosti ako zvukár, ale ak nie, postačí ak si dostatočne šikovný/á a chceš sa mnohému priučiť. Vyžaduje sa tu mimoriadna zodpovednosť a flexibilne reagovať na pokyny hlavného technika :-)

 

Estetický tím

Starostlivosť o označenie a výzdobu priestorov, v ktorých sa púť koná, preto sú v kontakte s ľuďmi, ktorí majú na starosti školu.

Potrebné je prísť skôr ako prídu účastníci, teda najneskôr v deň začatia akcie v doobedňajších hodinách. Je potrebné dôkladne pooznačovať všetky priestory, pre lepšiu orientáciu.

Stará sa aj o nástenky o bl. Anke KolesárovejDomčeku akciách, ktoré sa dejú počas roka.

Vyžaduje sa tu estetické cítenie a tiež maximálna flexibilita.