Iné akcie

Víkend dobrovoľníkov

Duchovné obnovy

Podobne ako v minulom školskom roku, aj tento rok organizujeme duchovné obnovy v Domčeku predovšetkým pre cirkevné školy. Obnovy vedú kňazi Domčeka - o. Pavol Hudák a o. Tomáš Tupta. Pre účastníkov je zabezpečené ubytovanie, strava a program. Pedagogický dozor (zvlášť v nočných hodinách) zabezpečuje škola. V Domčeku platia pravidlá: zákaz alkoholických nápojov, fajčenia a dodržiavanie určenej večierky.

Brigády

Ak chceš priložiť ruku k dielu a pomôcť nám s brigádou (počas týždňa i soboty) v Domčeku a jeho okolí, pozývame ťa zažiť spoločenstvo a pracovať na spoločnom diele. Nezabudni sa prihlásiť aspoň dva dni vopred a to buď emailom alebo telefonicky na čísla uvedené na našej stránke. Je potrebné priniesť si: spacák, hygienické potreby, pracovné oblečenie a obuv. Pozývame hlavne chlapov.