Kniha čistých sŕdc

Vo Vysokej nad Uhom, mieste, kde zomrela Anka pri obrane čistoty, mnohí mladí objavujú krásu a bohatstvo nevinnosti, nanovo nachádzajú sebaúctu, keď oľutujú svoje zlyhania a prosia o milosť čistého srdca.

Kniha čistých sŕdc je zlatou truhlicou, do ktorej sa mladí zapisujú, ak boli oslovení myšlienkou čistoty. Tým dávajú najavo, že chcú žiť čisto a prosia Boha o milosť, aby vytrvali.

Má názov Rozhodli sme sa pre čisté srdce, požehnal a daroval ju mladým otec biskup Mons. Bernard Bober na valentínskej púti radosti v roku 2008. Osobné vyjadrenia mladých svedčia o tom, že rozhodnutie považujú za záväzok a snažia sa žiť v duchu myšlienky: "Ak vieš, čo chceš, tak chci, čo vieš."

Táto kniha je zapísaná už 843 zápismi mladých ľudí. Na valentínskej púti v roku 2012 preto požehnal otec arcibiskup už druhú knihu a zápisov pri každom podujatí pribúda.

Spoločenstvo mladých žijúcich v Domčeku sa denne modlí za mladých zapísaných do týchto kníh, aby vytrvali v tomto svojom rozhodnutí.