Modlitby v Košicach

Modlitba spája srdcia. 

Chcem vás pozvať na ďalšie modlitby v Košiciach, najbližšie až po slávnosti blahorečenia. Budeme ďakovať za obetu Anky Kolesárovej a predkladať Bohu spoločné úmysly a prosby, ktoré v srdci nosíme. Pokračujeme v téme Spoločenstvo - miesto dynamiky života. Začneme o 16:30 s predpokladaným ukončením moderovanou adoráciou do 18:30. Tešíme sa na spoločnú modlitbu a zdieľanie sa o Božích veciach v nás i okolo nás. 

S úctou a vďakou otec Pavol, otec Matúš, otec Dušan...

Úmysly modlitieb z predošlého stretnutia zostávajú tie isté a pripájame k nim nové.


Úmysly modlitieb:
• za svätorečenie Anky Kolesárovej.
• za vízie a rozvoj Pastoračného centra Anky Kolesárovej.
• za vnuknutia Ducha Svätého v pastoračných aktivitách.
• za tých, ktorí prosia o pomoc na príhovor Anky.
• za Arcidiecézne centrum pre rodiny a Inštitút rodiny.
• za manželstvá a rodiny v kríze.
• za mladých, ktorí stratili zmysel života.
• za čisté vzťahy mladých.
• za Pro life aktivity.
• za matky, ktoré sa rozhodujú pre potrat.
• za lekárov a personál v potratovom priemysle.
• za projekt Ráchelina vinica.
• za kňazský seminár.
• za nové duchovné povolania.
• za dobrovoľníkov a dobrodincov.
• za potreby diecézy.
• za vaše osobné úmysly, s ktorými prichádzate.


"Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!" Mt 7,7