Predbežný program

Piatok 28. december 2018

17.30 Registrácia 
18.30 Večera z vlastných zásob
20.00 Sv. omša
          zoznámenie, skupinky
22.30 Večerná modlitba, sv. zmierenia
23:30 Večierka 

Sobota 29. december 2018

08.00 Ranná modlitba
08.30 Raňajky
09.30 Prednáška
10.30 Skupinky
12.00 Dialóg s hosťom
12.30 Obed
14.00 Púť k relikvii bl. Anky Kolesárovej  
17.00 Sv. omša
18.00 Večera
19.30 Večer modlitieb a chvál
23:30 Večierka 

Nedeľa 30. december 2018

08.00 Ranná modlitba
08.30 Raňajky
09.30 Prednáška
10.30 Skupinky
12.00 Dialóg s hosťom
12.30 Obed
13.30 Poobedňajší spoločný program

16.00 Registrácia nových účastníkov
18.00 Večera
19.00 Stretnutie v telocvični
19.30 Info a nácvik
20.00 Sv. omša
          Vianočný večer - živý Betlehém so svedectvami
23:30 Večierka 

Pondelok 31. december 2018

08.00 Ranná modlitba
08.30 Silvestrovské raňajky
09.30 Prednáška
10.30 Skupinky 
12.00 Dialóg s hosťom
12.30 Silvestrovský obed
14.00 Silvestrovské popoludnie v tímoch
18.00 Sv. omšana poďakovanie za uplynulý rok
19.30 Silvestrovská večera
21.30 Silvestrovský impulz
          Písanie listov vďačnosti
23.30 Adorácia
          Zábava „až do rána bieleho"
          Tichá celonočná adorácia  

Utorok 1. január 2019

08.00 Novoročné raňajky
09:15 Sv. omšaa novoročné požehnanie na cestu
11:00 Odchod autobusov do Michaloviec

Zmena programu vyhradená