Príspevky

ZÁLOHA NA ÚČET 15,-  + dobrovoľný pri registrácii

Prosíme, aby v dobrovoľnom príspevku každý dal, koľko môže.

Účastnícky príspevok zahŕňa: režijné náklady - platba za prenájom školy, platba za energie (vody, plyn, elektrina), programové zabezpečenie, hostia, stravanákup hygienických potrieb (WC papier, tekuté mydlo, čistiace prostriedky...) veci potrebné k registrácii, materiály pre účastníkov (menovka, program...), prevozy techniky a ostatných vecí potrebných k púti (lavičky, pódium, liturgické veci...), materiály pre jednotlivé tímy fungujúce na púti...

Týmto príspevkom podporíte podujatie a rozvoj centra. Nech vám to dobrý Boh štedro odmení! 

Záloha

Chceme vás poprosiť o záväzné prihlásenie do termínu 16. novembra a tiež o vyplatenie zálohy.  Plaťte len na účet a len priamo cez banky - podľa možností nie cez poštu!

Zálohu 15,- € uhrádzajte podľa emailu, ktorý vám príde niekoľko dní po prihlásení sa. Bude obsahovať váš variabilný symbol, podľa ktorého náš systém identifikuje platbu. Prosíme plaťte každý jednotlivo, aby sa dali platby identifikovať. 

Zálohu uhrádzajte len do 17. novembra, v žiadnom prípade nie po tomto termíne!!! Niektoré prevody trvajú aj viac dní, aby s tým nebol problém. Preto vás prosíme aj o skoršie prihlásenie, aby vám stihol prísť variabilný symbol pre platbu. 

Pri uhrádzaní cez internetbanking si vytlačte prevod a doneste ho k registrácii v deň príchodu. 

Ak sa prihlásite, vyplatíte zálohu a z akýchkoľvek vážnych dôvodov sa nebudete môcť zúčastniť, prosíme, odhláste sa len emailom (domcek@domcek.org), kde uveďte svoje číslo účtu a sumu, ktorú ste zaplatili. Záloha vám bude po akcii vrátená. Ak tak neurobíte, budeme považovať vašu zálohu za dobrovoľný príspevok na činnosť Domčeka a aktivít, ktoré organizuje. Vďaka za pochopenie.

Pre tých, ktorí sa prihlasujú po termíne: príspevok sa zvyšuje o 5,- Eur. Príspevok je teda 15,- + 5,-!  Zálohu, prosíme, už neplaťte! Zaplatíte všetko pri registrácii na mieste príchodu.