Príspevky

Účastnícky príspevok pre rodiny a taktiež príspevok za obed je dobrovoľný.

 Účastnícky príspevok zahŕňa tieto náklady: 

  • strava (obed, olovrant pre deti, pitný režim)
  • režijné náklady - platba za prenájom školy, platba za energie (voda, plyn, elektrina)
  • nákupy potravín, hygienických potrieb (WC papier, tekuté mydlo, čistiace prostriedky...) veci potrebné k registrácii, materiály pre účastníkov (menovka, program...) materiály pre jednotlivé tímy fungujúce na púti...
  • prevozy techniky a ostatných vecí potrebných k púti (lavičky, pódium, liturgické veci...)
  • celkovú prípravu a zabezpečenie technického, materiálneho, personálneho a programového obsahu