Románový životopis

Sme nesmierne Bohu vďační za obrovský dar z neba, ktorý k nám prišiel cez talent spisovateľky Magdalény Rusiňákovej, matky troch krásnych detí. Navštevovala súčasníkov Anky Kolesárovej, povyzvedala sa veľa zaujímavostí a cez modlitbu tvorila konkrétny príbeh, ktorý sa odohral v onej dobe v našej malej dedinke. Príbeh obyčajného dedinského dievčatka so silným odkazom pre mládež a rodiny tejto doby.

Počas Púte rodín v roku 2017 nám autorka osobne predstavila knihu. Ďakujeme aj vydavateľstvu Lúč a ich zamestnancom. Osobitne chceme poďakovať pani Anne Kolkovej, ktorá nás pred nejakým časom oslovila a ponúkla spoluprácu.