Rozvoj a poslanie

Rozvoj pútnického centra vo Vysokej nad Uhom

Duchovný otec Pavol Hudák ako správca Univerzitného pastoračného centra v Košiciach rozprával mladým o smrti 16-ročnej Anky Kolesárovej z podnetu otca arcibiskupa Mons. Alojza Tkáča, ktorý na jej svedectvo upozornil kňazov v septembri 1997 na kňazských rekolekciách v Košiciach. Mladí boli jej príbehom oslovení a prvýkrát prišli do Vysokej nad Uhom v novembri 1998. Rozhodli sa ponúknuť tento príbeh svojim rovesníkom a tak začali organizovať PÚTE RADOSTI. Prvá sa konala v máji 1999 a bolo na nej 220 účastníkov. Odvtedy sa konajú štyrikrát ročne. Od júna 2004 organizujeme dvakrát v roku PÚTE RODÍN, pretože rodičia mnohých mladých chceli navštíviť milostivé miesto, ktoré zmenilo ich deti a taktiež mnohí z účastníkov si už založili rodiny a opäť túžili prísť načerpať duchovných síl. Pre staršiu mládež  nad 23 rokov sme vytvorili PÚTE ZRELOSTI od júla 2006. 

Na našich akciách sa zúčastnilo za 18 rokov okolo 30 000 mladých.

 

Poslanie Pastoračného centra Anny Kolesárovej

  • prijatie pútnikov + duchovný a formačný program
  • organizovanie pútí k hrobu Božej služobnice Anny Kolesárovej
  • príprava dobrovoľníkov na púte
  • podieľanie sa na pastoračných aktivitách Košickej arcidiecézy v spolupráci s ACM a UPC
  • možnosť duchovnej obnovy pre spoločenstvá a školy
  • pomoc hľadajúcim nájsť cestu k pravým hodnotám