Spätné väzby

Výber zo spätných väzieb zúčastnených

1. Čo som si uvedomil počas tejto akcie

 • kúsok neba na zemi. Keď konáme Božiu vôľu, sme šťastní.
 • každý deň je zázrak
 • láska je zázrak
 • zázrak lásky môže zažiť každý človek
 • zázrak lásky je ukrytý v každom z nás
 • ozajstná radosť pramení z čistého srdca. Po zapísaní sa do Knihy čistých sŕdc ma zaplavila neskutočná radosť... a pretrváva.
 • sme pozvaní zakúsiť pravú Božiu lásku, ktorá neberie, ale vždy dáva
 • aká úžasná je Božia láska a ako nás Boh všetkých miluje
 • Boh ma nekonečne miluje a nikdy neprestal
 • že aj úplne obyčajný človek sa môže stať svätým
 • Boh ma povoláva k svätosti, a ja musím odpovedať na jeho pozvanie
 • povolanie žijem už teraz
 • zasvätený život je veľkým darom
 • v snahe o čisté srdce nie som sám
 • to, pre čo som sa rozhodla - pre čisté srdce - je naozaj správne
 • krásu a čistotu lásky, vlastnú hodnotu
 • chcem byť bez hriechu a žiť v čistote
 • kompromisy, ktoré robíme, nás stále viac oddiaľujú od Boha
 • napriek svojej minulosti chcem žiť čisto a s Bohom
 • uvedomila som si ešte viac, že čistota srdca je úžasná
 • čistota je vzácna perla a dar od Boha a treba si ju chrániť
 • čistota vo vzťahu zohráva dôležitú úlohu
 • svoju šancu vo vlastnom boji o čistotu, že má zmysel bojovať a môžem vyhrať
 • mám mať ešte väčšiu úctu k dievčatám
 • čistý a úprimný vzťah si vyžaduje obrovské úsilie, avšak s Bohom je to jednoduchšie
 • je krásne zachovať si čisté vzťahy a pozývať do vzťahu Boha a Ducha Svätého
 • chcem sa začať pravidelne modliť
 • Boh je všade prítomný, pokúsim sa nájsť ho v modlitbe
 • mám tráviť viac času s Ježišom
 • bez Boha nedokáže žiť a ani nechcem
 • najdôležitejšie je budovať na tej pravej hodnote, ktorou je Ježiš
 • keď budem mať Boha na prvom mieste, budem vedieť milovať ostatných
 • potrebujem nájsť zmysel života
 • že pri ľuďoch, ktorí majú radi Boha, tak ako ja, sa cítim veľmi dobre a prijatá
 • všetko je v Božích rukách
 • Boh sa o mňa úžasným spôsobom stará a má pre mňa pripravený plán
 • Boh ma miluje takú, aká som
 • že som trochu veselšia na tejto púti a po dlhšom čase sa smejem
 • načerpal som nové sily
 • vzťahy sú vec, o ktorú sa oplatí bojovať
 • chcem robiť veci s láskou
 • každý by mal byť sám sebou a nehrať sa na niekoho
 • veľmi sa mi páči, že sme tu prijatí takí, akí sme, že to nie je pretvárka, ale že sme k sebe úprimní
 • neprišiel som sem zbytočne, dá sa tu s každým porozprávať, ľudia sú tu veľmi otvorení a priateľskí
 • chcem naozaj dokonale milovať blížnych a upevňovať vzťah s Bohom
 • chcem ľudí prijímať takých akí sú a tak im ukážem svoju lásku
 • dôležitosť služby animátora
 • uvedomila som si, čo je láska
 • žiť lásku je náročné, ale oplatí sa
 • láska znamená dávať, nie brať
 • pomáhať druhým nezištne je obohacujúce
 • chcem si vážiť každého človeka
 • chcem odpúšťať ľuďom a viac im pomáhať
 • musím odpustiť môjmu otcovi, musím ísť ďalej
 • máme mať radi ľudí pre ich prednosti, ale milovať ich pre ich nedokonalosti
 • ľudia sú super, toľko dobra je v nich
 • spoznal som tu mnoho super ľudí, za čo som rád a vďačný Pánovi
 • na Slovensku je veľa veľa mladých ľudí, ktorí sú fajn a rovnako ako ja túžia po Bohu
 • existuje mnoho mladých ľudí, ktorí chcú mať čisté a úprimné vzťahy a nehanbia sa za to
 • je tu veľa obetavých mladých ľudí
 • stretávať sa v spoločenstvách má zmysel
 • spoločenstvo nám pomáha pri zdieľaní našej viery
 • spoločenstvo je super

 

 1. Aké impulzy do života si prijal? (zmena)
 • Boh je najdôležitejší v živote aj vo vzťahoch
 • Boh ma neprestáva milovať
 • znova a znova začínať s Bohom
 • nestarať a nestrachovať sa tak o všetko - Boh sa postará, byť viac s Ním a dávať Ho na prvé miesto
 • rozvíjať hlbší a osobný vzťah s Bohom
 • On je na prvom mieste
 • nebáť sa žiť s Bohom, zveriť Mu svoj život
 • základom všetkého je modlitba
 • nájsť si čas na modlitbu
 • túžim častejšie čítať Sväté Písmo, viac chodiť na sv. omše
 • neupriamuj sa len na ľudskú lásku, ale hlavne na Božiu
 • ak padám stále v rovnakých veciach mám prosiť Ducha Svätého o pomoc, o uzdravenie
 • chcem sa viac modliť za ľudí okolo mňa
 • modliť sa viac za rodinu, priateľov, za čistú lásku
 • jedna z prednášok ma snáď navnadila začať sa inak správať k dievčatám
 • uvedomenie si vlastnej hodnoty
 • zapísal/a som sa do Knihy čistých sŕdc
 • prstienok Anky - boj za čistotu
 • som Božou dcérou, ktorá má v sebe vzácnu perlu - čistotu, chcem si ju navždy zachovať
 • chcem sa riadiť Ankiným príkladom a viac sa modliť aj k nej
 • byť vzorom čistej lásky pre iných
 • mať čistý vzťah a žiť v čistote
 • chcem žiť čistý vzťah, bez bozkov a dlhých objatí pred manželstvom
 • zanechala som starý a nečistý život
 • nechcem sa na chlapca pozerať ako na telo, ale snažiť sa ho rešpektovať a mať rada hlavne jeho srdce
 • viac pomáhať doma, venovať sa súrodencom
 • milovať rodičov viac a prejavovať im lásku
 • budem sa snažiť viac chápať rodičov
 • idem odpustiť svojim rodičom
 • už sa nechcem doma s rodinou hádať
 • viac milovať svojich blížnych a byť k nim viac znášanlivá
 • dávať dobro druhému vo všednosti dní
 • byť jednoduchou v láske, bez nároku na odmenu
 • učiť sa ľúbiť ľudí
 • byť človekom so správnymi hodnotami
 • byť k ľuďom ešte viac priateľský
 • chcem byť prínosom pre ostatných
 • rozlíšiť moju túžbu do služby
 • chcem byť taká ako tu, aj za tabuľou PnU :) (Pavlovce nad Uhom)
 • viac sa otvoriť pre iných
 • našla som si dobrých kamarátov
 • uprednostniť druhých pred sebou
 • uvedomiť si, čo pre nás druhí znamenajú
 • byť všímavá voči potrebám druhých
 • viac sa tešiť z úspechov iných
 • nesúdiť druhých ľudí
 • chcem byť viac vďačná za všetko čo mám
 • oslovilo ma slúžiť ako dobrovoľník na víkende dobrovoľníkov
 • mala som radosť z nových ľudí okolo seba, páčili sa mi skupinky
 • peniaze nie sú všetko
 • nenáhliť sa
 • som jedinečná ako každý jeden z nás
 • viac dôverovať
 • viac odpúšťať
 • chcem viac ohlasovať Božie Slovo, nehanbiť sa za vieru, povzbudzovať svojich neveriacich kamarátov
 • chcem patriť do úprimného spoločenstva ľudí, ktorí milujú Boha a dokážu sa s ním otvorene rozprávať
 • chcem byť k ľuďom priama, aj napriek možnému odmietnutiu
 • pravú zmenu pocítim až doma, ak sa môj vzťah s Bohom zmení k lepšiemu, vtedy môžem povedať, že som sa zmenila a odrazí sa to aj na vzťahoch s rodinou
 • začnem žiť zodpovednejšie
 • nebyť sebec
 • viac sa usmievať, milovať nezištne, pomáhať kámošom
 • naučiť sa milovať samú seba
 • mám byť sama so sebou spokojná, doteraz to tak nebolo
 • sebaodpustenie
 • sebaprijatie
 • stať sa najlepšou verziou samej seba
 • musím prijať viac pravdy o sebe
 • budem viac odvážna
 • nebáť sa zmien
 • žiť prítomnosť, podstatné je to, čo je teraz
 • ak chcem niečo zmeniť, musím ísť a konať
 • budem viac komunikatívna
 • byť pozitívny a rozdávať radosť okolo seba
 • tešiť sa z maličkostí, pretože tie robia náš život krajším
 • chcem prežívať viac radosti v živote
 • bojovať za pravé hodnoty
 • neskutočný pokoj a radosť
 • múdrosť, trpezlivosť, milosť, pokora, otvorenosť

 

 1. Môj odkaz
 • páčilo sa mi, že sme tu všetci boli ako jedna rodina
 • dali ste mi, spolu s Bohom, odvahu žiť odznova
 • rozdávajte lásku bez ohľadu na situáciu
 • netreba sa obávať a mať strach z lásky, prijať ju do svojho života a dôverovať tej najlepšej a dokonalej LÁSKE - BOHU
 • Anka je blahoslavená. Je to fakt, ktorý tu veľmi cítiť. Táto púť bola naozaj iná.
 • toto je Božie dielo a Anka je veľký vzor a pomocníčka. Bola som tu prvýkrát a určite sa ešte vrátim
 • teším sa na ďalšiu púť radosti, ste tu všetci skvelí, účastníci i dobrovoľníci
 • ďakujem, že je Domček. V tých časoch, keď je viera u mladých často vlažná aj morálne hodnoty sa vytrácajú - Domček nám ukazuje tú správnu cestu.
 • každá púť mi dáva veľmi veľa, ale musím uznať, že táto púť (po mojej prvej) bola pre mňa najsilnejšia, vďaka
 • vďaka za víkend, ktorý mi pomohol zmeniť život a odpustiť si
 • robte to, čo robíte. Prináša to ovocie. Žehnám vám v tom, aby ste aj naďalej šírili odkaz blahoslavenej Anky. Verím, že Boh to mocne požehná. On je Boh zázrakov, nie prázdnych sľubov. Ďakujem za víkend plný milostí.
 • atmosféra bola parádna. Animátori dávali do toho všetko, aj srdce a to bolo vidieť a hneď nám tu všetkým bolo krásne.
 • vďaka za nasadenie a lásku, s ktorou to robíte
 • úprimnosť je tu bežná - to je super :)
 • veľmi ma potešilo, že tu bolo toľko rehoľných sestier, že sa aj na začiatku predstavili a mohli sme sa s nimi porozprávať
 • ďakujem hlavne za službu ucha a adoráciu. Ďakujem za opätovné zakúsenie Božej lásky.
 • cítim sa tu ako doma, tak úprimne, uvoľnene
 • nevzdávajte sa v tom čo robíte lebo je to úžasné a naplňujúce. Ďakujem Bohu, že som tu mohla byť. Moje srdce sa naplnilo a zažila som zázrak lásky.
 • som tu prvýkrát a určite sa tu vrátim, lebo tá atmosféra je nevysvetliteľná
 • ďakujem za vaše ochotné srdcia, ktoré nám pomáhajú rásť na ceste svätosti
 • táto púť je to presne 7 rokov, čo sa ma počas sobotňajšej adorácie dotkol Boh. Vďaka tomuto miestu som Božou princeznou.
 • veľa vecí som si uvedomila a uvedomujem ďalej. Chcem sa poďakovať všetkým dobrovoľníkom, kňazom a manželom, ktorí vyrozprávali svoje svedectvá.
 • prstienok Anky budem nosiť tak hrdo a s takým šťastným pocitom a vždy mi pripomenie tento čas
 • veľmi ma oslovilo aj džentlmenstvo od chlapcov, ktoré vo svete nie je až tak vidieť
 • veľmi sa mi tu páčilo, je to silné miest, ktoré vo mne zanechalo akúsi stopu
 • ďakujem za všetko a za všetkých, ktorí pridali ruku k dielu; mnohým mladým toto miesto mení životy
 • je cítiť, že Vysoká je plná Ducha. Žehnám vám a ďakujem.
 • chcem poďakovať Bohu, že ma sem pozval, cítim ako by to bol môj druhý domov, som veľmi rada, že som tu bola prijatá
 • bola pravda, že kto raz príde, tak sa tu bude chcieť vrátiť :) už sa neviem dočkať na ďalšiu púť
 • super čas pre mladých, zvlášť v tejto dobe veľmi potrebný. Robte to ďalej, robíte to dobre.
 • modlite sa za mňa, bol som tu prvýkrát a bolo to úžasné, že som mohol byť s vami
 • nech nás všetkých blahoslavená Anka privedie do neba
 • chcela by som tu byť v budúcnosti dobrovoľníčkou
 • škoda, že nie je niečo podobné aj na západe. Modlím sa za vás všetkých. A na východe nič nie je? Sú tu tí najlepší ľudia.
 • ďakujem, že som sa mohla zúčastniť tejto púte. Bol to pre mňa krok do budúcnosti, v ktorej chcem kráčať s Ježišom.
 • púť radosti mi dala do života za tie tri dni takú silu a nádej, porozumel som niektorým veciam, ktoré som možno aj vedel, ale neuvedomil som si ich pravú podstatu
 • ži tak, ako by si mal a nie tak ako ťa núti okolie. Urč si hodnoty a na nich stavaj.